Procesul de evaluare criterială prin descriptori, monitorizat. Care sunt rezultatele

Procesul de evaluare criterială prin descriptori, monitorizat. Care sunt rezultatele

Pe parcursul lunilor martie-mai curent, Ministerul Educației împreună cu Institutul de Științe ale Educației și cu responsabilii organelor locale de specialitate în domeniul învățământului au realizat monitorizarea implementării evaluării criteriale prin descriptori în învățământul primar. Monitorizarea a relevat că demersul și structura lecțiilor au rămas intacte, chiar dacă elevii claselor I și II nu mai primesc note. Totodată, marea majoritate a părinților sunt informați despre performanțele elevilor, devenind parteneri activi în procesul educativ, potrivit Ministerului Educației.

În total au fost monitorizate 469 de clase I și II din 155 instituții de învățământ, inclusiv au fost organizate focus grupuri cu participarea pedagogilor, părinților și elevilor, au fost efectuate sondaje.

Chestionările au arătat că majoritatea cadrelor didactice de la treapta primară sunt instruite în domeniul evaluării criteriale prin descriptori (ECD), iar peste 80% dintre pedagogii monitorizați asigură corelarea dintre curriculum şcolar şi procesul de evaluare criterială prin descriptori. Totuși, 24% dintre cadrele didactice vizate nu dețin proiectări de lungă durată, elaborate în conformitate cu metodologia ECD.

Majoritatea pedagogilor comunică cu părinţii în scopul îmbunătăţirii rezultatelor şcolare ale elevilor. Învățătorii claselor primare dispun de afișiere pentru părinți și le oferă consiliere părinților, stabilind o zi din săptămână pentru discuții cu ei. La rândul lor, peste 90% dintre părinții chestionați au afirmat că sunt informați despre metodologia de evaluare criterială prin descriptori și că dețin tabele de performanţă ale elevilor.

La sondaj au participat și elevii. Peste 50% dintre elevii respondenți cunosc criteriile de evaluare a produsului lor și știu care sunt descriptorii de performanță, 58% dintre respondenți își completează sistematic portofoliul performanțelor, iar 48% dintre ei își exprimă, în cadrul orelor, opinia referitor la demersul educațional realizat.

Ca rezultat al monitorizării, cadrele didactice au primit recomandări în vederea îmbunătățirii procesului de implementare a ECD.

Reamintim că, începând cu anul de studii 2015-2016, elevii claselor I, iar din anul de studii 2016-2017 și cei din clasele a II-a nu mai primesc note, ci sunt evaluați prin descriptori. În următorii doi ECD va fi implementată și pentru elevii claselor III –IV.  

 

Maria Roșca

Share