Marian Brînza: Mi-aș dori ca „CET-Nord” S.A. să devină o companie modernă și prosperă, care să presteze servicii de calitate la un preț accesibil

Marian Brînza: Mi-aș dori ca „CET-Nord” S.A. să devină o companie modernă și prosperă, care să presteze servicii de calitate la un preț accesibil

Interviu cu Marian Brînza, Director al „CET-Nord” S.A., pentru Almanah Politic

Dle director, cum va rămâne în istorie pentru „CET-Nord” anul 2020?

Acest an semnificativ ca și cifră, care, de altfel, va rămâne în istorie fiind marcat de pandemia COVID-19, pentru noi a fost important și complicat, ne-a pus în fața unei realități care ne-a testat limitele.

Care sunt cele mai importante reuşite ale Dvs. în 2020?

Printre cele mai importante reușite din anul 2020 putem menționa finalizarea primei etape de restructurare a întreprinderii și consolidarea echipei manageriale.

Pentru a alinia procesele de producere și managementul la cerințele internaționale, am început implementarea Sistemului de Management Integrat în conformitate cu cele cinci standarde ISO: calitate, energie, sănătate și securitate ocupațională, mediu și anti-mită.

De asemenea, am inițiat integrarea unui soft modern de automatizare a tuturor proceselor din cadrul întreprinderii.

Datorită soluțiilor moderne de termoficare implementate, în acest an am produs energie termică și electrică fără întrerupere. Anterior centrala activa doar în sezonul de încălzire. Acest lucru ne-a permis ca, după mai bine de 20 de ani de la sistare, să inițiem restabilirea serviciului de alimentare centralizată cu apă caldă în municipiul Bălți.

Cu ce provocări v-aţi confruntat şi cum le-aţi făcut faţă?

Pentru mine a fost un an foarte intens, cu bune și cu rele. Una dintre cele mai mari și complicate provocări rămâne activitatea economică în condiții de conturi bancare sechestrate din cauza existenței datoriei istorice pentru consumul de gaze naturale.

În anul curent am reușit să restituim încă 25 mil. lei din datoria istorică și să mărim investițiile strict necesare din mijloace proprii până la 30 mil. lei.

Am reușit să câștigăm credibilitatea instituțiilor financiare internaționale și în prezent suntem la etapa desfășurării studiului de fezabilitate pentru implementarea Fazei a II-a a Proiectului investițional „Sistemul termoenergetic al mun. Bălți” în valoare de 10 mil. euro.

Acest proiect urmează să asigure modernizarea continuă a activității întreprinderii, ceea ce va permite stabilizarea situației economico-financiare a întreprinderii și achitarea integrală a datoriilor istorice.

Cum a fost colaborarea cu autorităţile locale în 2020?

Anterior a existat o reticență a autorităților locale față de activitățile „CET-Nord” S.A., dar am lucrat mult pentru a demonstra că merităm încrederea APL  și a consumatorilor noștri. Consider că, colaborarea s-a îmbunătățit datorită rezultatelor evidente ale proiectelor-pilot implementate de noi, a proiectelor de infrastructură implementate în comun cu APL, și, nu în ultimul rând, datorită promovării insistente a noilor perspective de dezvoltare tehnologică a Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din mun. Bălți.

În ce măsură a fost afectată întreprinderea de pandemie? 

Evident că situația pandemică globală și din țară nu a putut să nu se răsfrângă și asupra companiei noastre. Doar datorită acțiunilor responsabile ale fiecărui angajat al „CET-Nord” S.A. ne-a reușit să menținem situația epidemiologică sub control și astfel să realizăm toate programele investiționale și de pregătire către sezonul de încălzire 2020-2021.

Au fost întreprinse imediat și se mențin în continuare toate măsurile necesare de protecție a personalului întreprinderii. Am fost nevoiți să renunțăm la comunicarea nemijlocită cu consumatorii și să punem accentul pe dezvoltarea altor forme de comunicare. Astfel, în condiții de pandemie, unitățile de producere a energiei electrice și termice în cogenerare lucrează în regim planificat, iar Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din mun. Bălți asigură calitativ și continuu consumatorii cu energie termică.

Ce obiective aveţi stabilite pe termen scurt şi mediu?

Direcțiile prioritare de dezvoltare pentru anii 2020-2022 sunt stabilite și aprobate de Adunarea Generală a acționarilor S.A. „CET-Nord”. Conform acestor direcții, ne-am propus să atingem cel mai atractiv tarif pentru consumatorul final la energia termică și un preț concurenţial la energia electrică – produse în cogenerare.

Astfel, vrem să creștem numărul de consumatori și să îmbunătățim imaginea întreprinderii, iar pentru aceasta e nevoie să îmbunătățim calitatea serviciilor prestate, să creștem productivitatea muncii și capacitatea echipei manageriale.

De asemenea, urmează să continuăm restabilirea serviciului de alimentare cu apă caldă și modernizarea utilajelor de producere a energiei termice și electrice.

Odată cu modernizarea echipamentului de producere, ne-am propus să asigurăm eficiența procesului de cercetare-dezvoltare a societății și implementare a inovațiilor.

Ce aşteptări aveţi de la 2021?

Finalul unui an şi începutul altuia reprezintă un moment potrivit pentru a reflecta la ce a fost și ce am vrea să fie. Trebuie să privim înainte, să învățăm din momentele grele sau triste și să creăm altele, mai fericite.

Avem mari așteptări de la realizarea obiectivelor pe termen scurt și de la finalizarea cu succes a tuturor proiectelor în derulare. Avem și proiecte de perspectivă, care sperăm să le inițiem în anul următor.

Cum v-aţi dori să arate „CET-Nord” peste 10 ani?

În 10 ani mi-aș dori ca: „CET-Nord” S.A. să devină o companie modernă și prosperă, care să presteze servicii de calitate la un preț accesibil tuturor locuitorilor din Bălți.

„CET-Nord” S.A. să devină o companie stabilă și de încredere, cu tehnologii prietenoase mediului ambiant, atractivă pentru tinerii specialiști din domeniul termoenergetic.

„CET-Nord” S.A. să devină un exemplu demn de urmat, inclusiv în ceea ce privește gestionarea eficientă a patrimoniului statului.

Share