Suedia: Moldova este unul dintre cei mai exemplari parteneri de cooperare

Suedia: Moldova este unul dintre cei mai exemplari parteneri de cooperare

Astăzi, 21 octombrie 2015, Ministrul de Interne Oleg Balan a avut o întrevedere de curtoazie cu Excelența Sa Signe Burgstaller, noul Ambasador al Suediei în Republica Moldova.

Întrunirea a debutat cu o retrospectivă prezentată de Ministrul Afacerilor Interne privind proiectele de viitor, care urmează a fi  implementate în urma analizei funcționale și realizării Foii de parcurs, la care au contribuit experți din partea Suediei, Spaniei, Germaniei, Austriei, României în stabilirea lacunelor sistemice și găsirea soluțiilor întru reformarea eficientă și integră.

Ministrul de Interne O. Balan a accentuat necesitatea unificării tuturor subdiviziunilor într-un principiu comun de organizare administrativă, astfel încât instituțiile subordonate să funcționeze după un statut unic întru echilibrarea întregului sistem, unde angajații vor avea aceleași garanții sociale.

În acest context, E.S. Signe Burgstaller a susținut conceptul de reformare continuă, Suedia fiind membru al Parteneriatului Estic, Ambasadorul a ținut să menționeze faptul că Moldova este unul dintre cei mai exemplari parteneri de cooperare, reprezentând un exemplu demn de urmat pentru celelalte state membre  ale PaE.

Ministrul Oleg Balan a apreciat contribuția Ambasadei Suediei în procesul de reformare a MAI și a solicitat ca și pe viitor colaborările să ia amploare, astfel încât să îmbunătățim calitatea serviciilor conform standardele europene.

img_4282

Mihaela Rotari

Share