Ministerul Sănătății: Nu am redus lista serviciilor medicale

Ministerul Sănătății: Nu am redus lista serviciilor medicale

Referitor la informația apărută în presă Ministerul Sănătății informează că toate modificările făcute țin de facilitarea/ușurarea accesul pacienților la servicii de diagnosticare medicală calitativă, mai aproape de domiciliu, care anterior erau oferite de puțini prestatori de servicii medicale, majoritatea fiind concentrați în municipii. Astfel, Ministerul Sănătății nu a exclus nici o poziție din Programul unic de asigurări, schimbările s-au referit doar la lărgirea ariei geografice de acoperire a spectrului de servicii prestate în teritoriu.

Potrivit unui comunicat de presă, revizuirea Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală este un proces continuu. Modificarea și completarea Programului unic este în concordanță cu dezvoltarea serviciilor medicale, inclusiv implementarea noilor tehnologii medicale. Menționăm că o parte din serviciile de înaltă performanță se propun de a fi transferate din anexa nr.5 (Lista serviciilor medicale de înaltă performanţă) în anexa nr 4. (Lista investigaţiilor paraclinice efectuate la trimiterea medicului de familie şi medicului specialist de profil). Odată cu dezvoltarea tehnologiilor medicale, serviciile respective pot fi prestate de majoritatea instituţiilor medico-sanitare teritoriale. Prin urmare, populația va avea acces la serviciile respective mai aproape de locul de trai, fiind excluse deplasările neargumentate a pacienților în instituțiile medico-sanitare prestatoare de servicii de înaltă performanță din municipii. În acelasi timp, se propune introducerea serviciilor moderne cum ar fi: prestarea serviciilor de intervenție timpurie copiilor de la naștere pînă la vîrsta de 3 ani cu nevoi speciale/tulburări de dezvoltare și risc sporit și familiilor acestora, asigurarea, la indicaţii, cu exoproteze şi implanturi mamare necesare pentru reabilitarea pacienţilor cu tumori maligne precum şi cu proteze individuale şi consumabilele necesare pentru reabilitarea chirurgicală şi protetică a pacienţilor cu tumori maligne ale capului, gîtului şi ale aparatului locomotor, Screening biochimic prin Dublu test prenatal si Triplu test prenatal pentru prevenirea malformatiilor congenitale, dar și servicii medicale de reproducere asistata (fertilizare in vitro).

Ministerul Sănătății menționează că este orientat spre asigurarea accesului populației la servicii medicale sigure, calitative, performanete în cadrul unui sistem accesibil centrat pe pacient.

Doina Secrieru

Share