SRL „Ritlabs” s-a adresat la CEDO. Cine se face vinovat de acest dosar

SRL „Ritlabs” s-a adresat la CEDO. Cine se face vinovat de acest dosar

Unica companie de IT din MOldova, SRL „Ritlabs”, care exportă produsele sale sub propria marcă, s-a adresat la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO).

In comunicatul de presa al companiei se spune ca, la data 29 decembrie 2015 procurorul în Procuratura sect. Buicani mun. Chișinău, Raileanu Dumitru a aplicat fața de Masiutin Maxim, directorul SRL „Ritlabs”, o măsura preventivă – obligarea de a nu părăsi țara. Aceasta măsura a fost aplicată în cadrul cauzei penale penală nr. 2015031666, în cadrul căreia au fost blocate și conturile bancare ale firmei „Ritlabs”, care-și exportă produsele sub marca proprie „The Bat!” în peste 90 de state. Blocare conturilor a fost deja recunoscută ca fiind ilegală de către Curtea de Apel Chișinău. La 30 decembrie 2015 Masiutin Maxim a depus o plîngere în Judecătoria Buiucani prin care a solicitat anulare a acestei măsuri. Conform prevederilor articolului 178 (3) din Codul de procedura penală, durata măsurilor preventive de a nu părăsi țara nu poate depăși 30 de zile. Examinarea plîngerii a fost repartizată judecătorului de instrucție Mihail Diaconu, care a stabilit data examinării plîngerii pentru data de 08 februarie 2016, adică peste 40 de zile din data depunerii, necătînd la faptul că termenul limită de aplicare a măsurii preventive care se contestă, conform legislației procesual penale, este doar de 30 de zile.

„Conform art. 20 (1) al Constituției Republicii Moldova, orice persoană are dreptul la satisfacție efectivă din partea instanțelor judecătorești competente împotriva actelor care violează drepturile, libertățile și interesele sale legitime. Astfel stabilirea de către instanță a datei de examinare a plîngerii peste 40 zile, în situația în care se contestă un act procesual cu durată de pînă la 30 zile, constituie de fapt lipsirea de posibilitate efectivă de restabilire a drepturilor, libertăților și intereselor violate lui Masiutin Maxim. Justiție întîrziată înseamnă justiție refuzată. Astfel Masiutin Maxim de fapt a fost lipsit de dreptul garantat de art. 20 (1) al Constituției. Stabilind un asemenea termen de 40 de zile, judecătorul Mihail Dicaonu a lipsit pe Masiutin Maxim de dreptul de contestarea a măsurii preventive care durează doar 30 de zile”, se spune in comunicat.

Tot acolo se precizează ca, prin urmare, judecătorul Mihail Diaconu, prin încălcare a termenului rezonabil, a admis violarea a dreptului la un proces echitabil, garantat de art. 6 CEDO.

„Acest articol obligă la respectarea termenilor rezonabili de soluționare de către instanță a adresărilor cetățenilor, în dependență de natura acestora.
De exemplu, în cazul Kovyazin ș.a. contra Rusiei, CEDO a constatat violarea dreptului la soluționare a plîngerilor în termen rezonabil cînd apelul petiționarului Savelov împotriva unei măsuri preventive a fost examinat în termen de 23 de zile. Judecătorul este obligat să decidă prompt, eficient și obiectiv în toate cauzele judiciare, acționînd cu diligență și în timp util, să respecte termenele legale, iar în cazul în care legea nu prevede astfel de limite, să-și îndeplinească îndatoririle într-o perioadă de timp rezonabilă. Acesta obligație nu a fost respectată de către judecător de instrucție Mihail Diaconu”, spun responsabilii de la „Ritlabs”.

In comunicat se spune ca, SRL „Ritlabs” deja s-a adresat la CEDO (cererea nr. 39835/15, cauza Ritlabs S.R.L. c/Moldova) pentru nelegiuirea la examinare a cererii privind recunoașterea în Republica Moldova a hoătrîrii instanței din Statele Unite ale Americii.

„Este inadmisibil ca judecătoriile din Moldova, cu toata asistenta acordata pentru reforme  si susținere financiara inclusiv din partea SUA, nu respecta decizia instanței de judecata din SUA. Nu exista motive juridice ca „Ritlabs” sa sufere din cauza inacțiunilor Guvernului. Moldova a primit milioane de dolari si euro in ultimii ani pentru dezvoltare economica, lupta cu corupția si imbunatatirea sistemului de sănătate. Conform Foreignassistance.gov, Moldova urmează sa mai primească 49 milioane dolari SUA  in calitate de susținere externa in 2016, 1 milion din care  este destinat pentru lupta cu corupția in sistemul judecătoresc. Cu toate acestea, judecătoria din Moldova, refuzind sa recunoască decizia judecătoriei din SUA, a demonstrate lipsa de respect fata de America”, spune Masiutin.

Totodata,  la 26 ianuarie 2016 Masiutin Maxim a înaintat Consiliului Superior al Magistraturii o sesizare, înregistrată cu nr. intrare 96 p/m, prin care a solicitat constatarea comiterii de către judecătorul de instrucție al Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău – Mihail Diaconu, a abaterii disciplinare și aplicarea sancțiunii disciplinare pentru aceasta.

2016-01-26_Masiutin_plingere-CSM_1 2016-01-26_Masiutin_plingere-CSM_2 (1)
Doina Secrieru

Share