Instituțiile statului își vor consolida capacitățile în prevenirea riscurilor naturale

Instituțiile statului își vor consolida capacitățile în prevenirea riscurilor naturale

Instituțiile statului își vor consolida capacitățile în prevenirea riscurilor naturale prin schimbul de experiență și bune practici în modul de formare, păstrare și distribuire a datelor geo-spațiale necesare pentru elaborarea documentației de urbanism, a planificării teritoriului și a planificării managementului riscului de dezastre. Despre activitățile necesare în acest context, s-a discutat ieri la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC).

Reprezentanții MDRC și reprezentanții programului „Prevention, Preparedness and Response to Natural and Man-made Disasters in Eastern Partnership countries” (PPRD East 2) s-au întâlnit într-o ședință de lucru în cadrul căreia au vorbit despre importanța consolidării capacităților naționale în prevenirea riscurilor naturale. De asemenea, s-a discutat și despre modul de formare, păstrare și distribuire a datelor geo-spațiale necesare pentru elaborarea documentației de urbanism și planificării teritoriului. Totodată, participanții la această ședință au realizat un schimb de opinii privind formarea datelor geo-spațiale pentru zonele supuse riscurilor naturale ca partea componentă a Sistemului național informațional Geografic natural cu aplicarea prevederilor Directivei europene „INSPIRE”.

Elena Bejenaru, șefa Direcției generale arhitectură, construcții și locuințe din cadrul MDRC a prezentat informații despre cadrul legal național în domeniul urbanismului, construcțiilor, dezvoltării durabile a localităților și teritoriilor precum a subliniat și rolul Ministerului în lichidarea consecințelor dezastrelor.

“MDRC va colabora și va participa la activitățile planificate de Serviciul Situații Excepționale, Ministerul Mediului, Agenția Relații Funciare și Cadastru pentru a avea o colaborare eficientă în vederea prevenirii dezastrelor naturale. Săptămâna viitoare vom participa la o reuniune a specialiștilor în domeniu din 6 țări: Republica Moldova, Belorusia, Ucraina, Armenia, Azerbaijan și Georgia, unde vor fi stabilite activitățile specifice fiecărei instituții”, a declarat Elena Bejenaru.

Totodată, reprezentanții MDRC la această ședință au discutat și despre modul de elaborare, avizare și aprobare a documentației de urbanism și amenajării teritoriului, inclusiv procedurile de obținere a datelor spațiale privind zonele cu riscul natural sporit.

Antonin Petr și Davide Miozzo, experți din cadrul programului PPRD Est 2, au menționat că se află în țara noastră într-o misiune de evaluare și monitorizare a situației curente în domeniul gestionării inundațiilor și aproximarea Directivei privind inundațiile. De asemenea, experții au menționat că în perioada 2014-2018, în cadrul etapei a doua a programului PPRD Est 2, vor fi evaluate riscurile în caz de dezastru și vor fi colectate și prelucrate date privind pierderile în caz de dezastre. Ulterior, vor fi propuse recomandări pentru sistemul instituțional și legal.

Potrivit experților, Programul „Prevention, Preparedness and Response to Natural and Man-made Disasters in Eastern Partnership countries” (PPRD East 2) se concentrează asupra a cinci pericole: inundații, incendii, pericole industrial, cutremure și alunecări de teren.

 

Mihaela Rotari

Share