Statistică înfricoșătoare: Numărul de animale bolnave de rabie este în creștere

Statistică înfricoșătoare: Numărul de animale bolnave de rabie este în creștere

Conform ultimilor  informații ale Centrul Republican de Diagnostică Veterinară, în Republica Moldova se înregistreză o creștere a numărului de animale bolnave de rabie inclusiv în fondul forestier.Virusul rabic, intens circulant în populaţia de vulpi, este transmis animalelor sălbatice (căprior, bursuc, dihore, jder, liliac, şobolan) şi celor domestice (bovine, caprine, ovine, cabaline, câini, pisici).

Amintim că în scopul ameliorării situaţiei epizootice a răspîndirii rabiei şi prevenirea depăşirii densităţii optime a vulpilor, crearea condiţiilor favorabile pentru reproducerea speciilor cinegetice de valoare înaltă, din fondul forestier, pîna la data de 1 martie desfășoara reglarea numerică.

Concomitent cu reglarea numerică a vulpilor se efectuează combaterea cîinilor şi pisicilor hoinare; se interzice acţiunea de reglare numerică a vulpilor în cadrul fondul ariilor naturale protejate de stat, precum şi în zona de frontieră pe o adîncime de 500 m de la linia de frontieră.

În același context este atenționată populația sa respecte următoarele măsuri de profilaxie: asigurarea întreţinerii în siguranţă a câinilor din gospodăriile casnice şi vaccinarea anuală a lor contra rabiei; consultarea la specialistul veterinar a animalul suspect de boală; evitarea contactului cu animalele sălbatice de pradă şi, de asemenea, orice contact cu animalele fără stăpân; în cazul agresării de către orice animal, este indicat spălarea ranii bine cu săpun sub apă curgătoare, prelucrarea cu tinctură de iod şi apelarea imediată la serviciul de asistenţă medicală; respectarea tratamentului profilactic, cu aplicarea vaccinului antirabic.

Maria Roşca

Share