Curtea de Conturi a participat la un atelier privind evaluarea angajamentului ONG-urilor și cetățenilor în procesul bugetar public

Curtea de Conturi a participat la un atelier privind evaluarea angajamentului ONG-urilor și cetățenilor în procesul bugetar public

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat la atelierul de lucru ”Evaluarea angajamentului ONG-urilor și cetățenilor în procesul bugetar public la nivel național și local în Republica Moldova”. Evenimentul a fost organizat la inițiativa Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova la data de 9 iulie curent.

Circa 35 de persoane din cadrul administrației publice centrale și administrației publice locale au participat la atelierul de lucru moderat de experții Giovanni Allegretti și Liliana Palihovici. Curtea de Conturi a fost reprezentată de Violeta Balan, șef Secție relații externe și comunicare.

Prezentă la eveniment, Ekaterina Yakovleva, manager de proiecte din cadrul Delegației UE în Moldova, a remarcat importanța implementării acțiunilor de încurajare a participării civice la procesul bugetar la nivel național și local, și la asigurarea transparenței politicilor publice.

În cadrul atelierului de lucru au fost puse în discuție concluziile preliminare ale evaluării angajamentului ONG-urilor și al cetățenilor în procesul bugetar public la nivel național și local în Republica Moldova, activitate care a complementat etapa de documentare și informare organizată de experți în lunile mai-iunie 2019.

La eveniment, participanții au avut posibilitatea să facă schimb de opinii privind constatările pe aspecte precum: situația privind transparența și accesul la informație în Republica Moldova, importanța bugetelor participative, scopurile principale ale bugetării participative și factorii de succes, modelele specifice și cele mai frecvente de bugetare participativă în Moldova și în alte țări, provocările bugetării participative, precum și posibilele stimulente pentru implicarea ONG-urilor și publicului în procesul bugetar din Moldova.

Participanți au fost provocați de a evalua recomandările formulate de experți și totodată de a formula recomandări noi, pentru a îmbunătăți proiectul studiului elaborat de experții Delegației UE.

Menționăm că, în perioada mai-iunie 2019 experții Delegației UE au demarat procesul de elaborare a unui studiu privind participarea cetățenilor la procesul bugetar din Republica Moldova, la nivel național și local, scopul acestuia fiind evaluarea și consolidarea participării cetățenilor la procesul bugetar din Moldova. În cadrul primei etape, experții au avut întrevederi cu reprezentanți ai ONG-urilor, autorităților locale și centrale, inclusiv CCRM.

Mihaela Rotari

Share