Buga ia atitudine. Șefii unor spitale- sancționați!

Buga ia atitudine. Șefii unor spitale- sancționați!

În urma controlului efectuat de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Inspectoratul Farmaceutic şi Inspecţia Financiară privind aprovizionarea instituţiilor cu medicamente şi consumabile, au fost sancționați unii conducători ai instituțiilor medico-sanitare republicane (Institutul de Medicină Urgentă, Institutul Mamei și Copilului, Institutul Oncologic).

Activitățile de control au fost întreprinse în urma situației create din lipsa unor denumiri de medicamente și consumabile în instituțiile medico-sanitare, care au condus la limitarea accesului pacienților la servicii de calitate.

Totodată, deficitul menționat a contribuit la necesitatea achiziționării de sinestătătoare ce către instituții a medicamentelor și consumabilelor la prețuri mai ridicate pentru asigurarea funcționalității instituțiilor.

La rândul lor, pacienții au fost nevoiți, în unele cazuri, să procure din cont propriu medicamente și consumabile necesare, fapt ce a stârnit nemulțumirea consumatorilor de servicii medicale.

Ministerul Sănătății a solicitat explicațiile de rigoare privitor la acțiunile care au contribuit la apariția situației menționate și a măsurile întreprinse pentru redresarea ei.

La fel, a fost aplicată sancțiune disciplinară și vicedirectorului Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, responsabil de domeniul Suport şi achiziții ale medicamentelor şi dispozitivelor medicale.

Rezultatele controlului altor instituții medico-sanitare vor fi transmise după competență fondatorilor – autorităților publice locale – pentru întreprinderea măsurilor cuvenite.

Mihaela Rotari

Share