Președintele Curții de Conturi a avut o întrevedere cu Președintele EUROSAI

Președintele Curții de Conturi a avut o întrevedere cu Președintele EUROSAI

Marian Lupu, Președintele Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a întreprins o vizită de lucru la Oficiul Suprem de Audit al Republicii Cehe, la invitația Președintelui instituției, Miloslav Kala, care deține și Președinția EUROSAI.

Evenimentul a fost organizat la data de 28 noiembrie curent în contextul cooperării bilaterale dintre cele două instituții, precum și prin prisma conlucrării în cadrul Organizației Europene a Instituțiilor Supreme de Audit (EUROSAI).

Marian Lupu a informat despre rezultatele implementării Strategiei de dezvoltare a CCRM, cu accent pe consolidarea capacităților instituționale și îmbunătățirea conlucrării cu părțile interesate. De asemenea, Președintele CCRM a prezentat bilanțul ultimilor evaluări internaționale ale Curții de Conturi, succesele și provocările cu care se confruntă instituția pe filiera auditului public extern.

Miloslav Kala a salutat calea parcursă de instituția supremă de audit din Republica Moldova în procesul de dezvoltare instituțională și aliniere la standardele internaționale de profil și a accentuat importanța asigurării continuității relațiilor de cooperare dintre cele două instituții atât pe plan bilateral, cât și pe platforma EUROSAI.

Președintele CCRM a înmânat Președintelui EUROSAI distincția instituțională Crucea „Pentru Merit” de gradul I, pentru merite deosebite și contribuție la dezvoltarea auditului public extern în Republica Moldova, prin susținerea Curții de Conturi pe calea integrării europene a Republicii Moldova.

Menționăm că contribuția dlui Kala a fost crucială pentru acceptarea Curții de Conturi în calitate de observator la cel mai important for de profil din cadrul Uniunii Europene – Comitetul de contact al instituțiilor supreme de audit din UE. Participarea Curții de Conturi la activitatea Comitetului de contact va contribui la consolidarea capacităților instituției și la sporirea cooperarăți cu instituțiile supreme de audit din țările membre ale UE, ceea ce va aduce, în final, contribuție la implementarea Agendei europene a țării, pe dimensiunile incluse în Capitolul 32, Compartimentul II „Auditul extern”.

Share