Alla Mironic își începe, oficial, mandatul de deputat

Alla Mironic își începe, oficial, mandatul de deputat

Curtea Constituţională a declarat-o aleasă în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe Alla Mironic, în cadrul fracțiunii Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, la 21 noiembrie curent, informează Oficial.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Amintim că, la 2 noiembrie 2017, prin Hotărârea nr. 228, Parlamentul Republicii Moldova a declarat vacant un mandat de deputat pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, ca urmare a cererii de demisie a deputatului în Parlament Vasili Panciuc, ales din partea acestui partid.

Comisia Electorală Centrală, prin Hotărârea nr. 1232 din 7 noiembrie 2017, a luat act de vacanţa unui mandat de deputat și a înaintat Curţii Constituţionale propunerea de a declara aleasă în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe Alla Mironic, candidat supleant pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.

Doina Secrieru

Share