Alexei Buzu a negociat un grant de 2 milioane din partea Austriei pentru reducerea sărăciei în Republica Moldova

Alexei Buzu a negociat un grant de 2 milioane din partea Austriei pentru reducerea sărăciei în Republica Moldova

Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a efectuat o vizită de lucru la Viena, Austria, în perioada 22-24 mai, în cadrul căreia a avut mai multe întrevederi cu oficialii austriaci. La întrevederea cu Directorul Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA), Friedrich Stift, a fost agreată fortificarea colaborării cu ADA în Moldova, pentru a putea investi și continua cu succes proiectele mari începute, care vor oferi oportunități mai mari pentru ocuparea forței de muncă, dar și crearea unor servicii sociale mai calitative și accesibile pentru toți cetățenii.

De asemenea, Ministrul Buzu a avut o discuție cu ministrul omolog austriac, Johannes Rauch, cu care au discutat mai multe oportunități de susținere a sistemului de protecție socială din Republica Moldova și cu care a fost agreat oferirea unui grant. În cadrul unui nou program țintit să reducă sărăcia, Republica Moldova va beneficia de un grant nerambursabil în valoare de aproximativ 2 milioane de Euro. Grantul va contribui la:

– dezvoltarea măsurilor pentru reducerea și prevenirea sărăciei sau pentru atenuarea consecințelor socio-economice negative ale crizelor multiple pentru persoanele afectate de sărăcie și grupurile vulnerabile;
– asigurarea disponibilității, accesului, calității și accesibilității serviciilor de îngrijire și sănătate;
– măsuri pentru incluziunea socială;
– măsuri pentru promovarea unei vieți independente, fără discriminare pentru persoanele cu dizabilități;
– prevenirea și combaterea violenței de gen;
– măsuri pentru combaterea sărăciei copiilor și promovarea sănătății și bunăstării copiilor prin îmbunătățirea participării lor materiale și sociale;
– măsuri pentru securitatea socială a grupurilor vulnerabile și afectate de sărăcie și extinderea sistemelor de protecție socială.

„Îi mulțumesc lui Johannes Rauch pentru susținerea necondiționată și suportul continuu acordat țării noastre, pentru frumoasa colaborare pe dimensiunea socială și îmi doresc să continuăm colaborarea prin noi proiecte de asistență, schimb de experiență și consolidare a capacităților instituțiilor publice din sistemul social”, a menționat Alexei Buzu, Ministrul Muncii și Protecției Sociale.

La Viena, Alexei Buzu a avut o întrevedere cu Martin Kocher, Ministrul Muncii și Economiei al Austriei, în care a solicitat suportul Austriei în continuarea efortului de a schimba și îmbunătăți situația pe piața muncii din Moldova. Miniștrii au agreat să colaboreze, în special, pe dimensiunea politicilor de ocupare a forței de muncă și pe consolidarea capacităților Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă. Agenția omologă din Austria este cunoscută ca una dintre cele mai bune și eficiente din toată Europa și tindem să urmăm acestui exemplu.

În cadrul aceleiași vizite, Ministrul Muncii și Protecției Sociale a participat în calitate de vorbitor la conferința „Tranziție echitabilă, verde și digitală în educație și politicile pieței muncii în regiunea Dunării”.

Share