Veaceslav Eni: Viziunea noastră pe termen lung este să păstrăm consumatorul în centrul preocupărilor noastre

Veaceslav Eni: Viziunea noastră pe termen lung este să păstrăm consumatorul în centrul preocupărilor noastre

Interviu cu Veaceslav Eni, Director general al „Termoelectrica” S.A., pentru Almanah Politic

Dle Director, ce a însemnat anul 2020 pentru „Termoelectrica” S.A.?

Pentru „Termoelectrica” anul 2020 a însemnat multă muncă, dezvoltarea capacităților de adaptare a echipei la noile provocări și multe lecții învățate în tot ceea ce ține de administrarea unei companii cu o infrastructură în termoenergetică vastă și circa 1900 de angajați.

Anul 2020 a fost unul mai dificil, cu o serie de schimbări care ne-au făcut mai eficienți, mai productivi, mai flexibili. Am învățat să fim mai atenți atât la nevoile angajaților, cât și ale consumatorilor noștri.

În ce măsură ați reușit să implementați cele stabilite la început de an?

Indiferent de greutățile pe care le-am întâmpinat, mai ales în prima jumătate a anului, când această pandemie ne-a luat pe toți prin surprindere și am fost nevoiți să învățăm cum să gestionăm respectiva criză din mers, grație disciplinei și unei bune organizări, respectând cu strictețe toate normele în sănătate publică, am reușit să realizăm, în mare măsură, tot ceea ce ne-am propus.

Am avut un plan focusat pe modernizarea sistemului de termoficare și îmbunătățirea calității serviciilor de termoficare prestate consumatorilor noștri.

Cele mai importante lucrări au determinat îmbunătățirea eficienței instalațiilor de producere și modernizare a infrastructurii de livrare a energiei termice pentru încălzire și preparare a apei calde.

Care au fost cele mai mari reușite ale anului 2020 pentru „Termoelectrica” S.A.?

În anul 2020 am pus accentul pe investiții care să asigure sporirea confortului consumatorilor, precum și eficientizarea proceselor și îmbunătățirea infrastructurii de producere a energiei electrice și termice și distribuție a energiei termice.

Câteva reușite din acest an sunt:

  • Reparația capitală a 50 tronsoane de conducte termice, cu lungimea totală de cca 15 km și izolarea termică a cca 8,5 km de conducte termice supraterane;
  • Reabilitarea utilajului termotehnic de la Sursele de producere – CET Sursa I, CT Vest și CT Sud și CT Suburbane. Totodată, am finalizat lucrările de reconstrucție și modernizare a Blocului energetic nr.1 din cadrul CET Sursa I. Impactul acestor lucrări este semnificativ și presupune creșterea randamentului global al Centralei, eficientizarea consumului de combustibil, mărirea capacității de producere a energiei electrice în cogenerare și extinderea duratei de exploatare a turbinei cu cca 8 ani;
  • Am inaugurat un Centru Comercial modern de deservire și relații cu consumatorii, ce dispune de un Ghișeu unic, unde mai multe servicii sunt prestate de un singur operator;
  • Am pus la dispoziția consumatorilor multiple instrumente de consultanță și suport de la distanță, inclusiv prin lansarea Serviciului online Contul meu Infobon și a numărului scurt de apel 1300;
  • Am extins portofoliul de clienți, fiind semnate 30 de contracte noi de parteneriat privind conectarea la SACET. În paralel, am reușit să conectăm 17 consumatori în acest an;
  • Este în proces implementarea proiectului ce prevede punerea în funcțiune a primei centrale termice pe bază de biomasă, ce va fi integrată în sistemul centralizat de termoficare;
  • Am încheiat cu succes unul dintre cele mai importante proiecte investiționale de până acum – Proiectul de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (PIESACET1), implementat cu sprijinul Băncii Mondiale. Astfel, în acest an proiectul s-a finalizat cu instalarea a 21 de Puncte Termice Individuale în clădiri și construcția rețelelor aferente cu o lungime a conductelor termice de 1,2 km. De asemenea, a fost realizată cu succes îmbunătățirea tehnologică a sistemelor de pompare la sursele de termoficare Sursa 1 și CT Vest;
  • Grație încheierii cu succes a PIESACET 1, am demarat al doilea Proiect de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (PIESACET 2), ce are drept scop majorarea eficienței procesului de cogenerare, prin instalarea echipamentelor noi de producere a energiei, dezvoltarea durabilă a întreprinderii „Termoelectrica”, precum și efectuarea unor investiții pilot de eficiență energetică în clădiri publice și rezidențiale;
  • Achităm integral consumul curent al gazelor naturale și diminuăm treptat datoria istorică față de „Moldovagaz”, până în prezent cu peste 670 milioane lei.

În ce măsură a afectat pandemia activitatea întreprinderii?

Pandemia de coronavirus COVID-19 a afectat într-un mod semnificativ întreaga activitate a întreprinderii, însă am depus eforturi maxime pentru ca lucrul acesta să nu-l simtă consumatorul final.

Am adoptat munca de la distanță, ne-am focusat pe întărirea instrumentelor de deservire a consumatorilor de la distanță. Ulterior, am trecut la un regim special de activitate a Centrului Comercial.

Această criză ne-a demonstrat faptul că lucrurile se vor întâmpla în viitor în mod complet diferit. Nimic nu va mai fi la fel, se vor dezvolta cei care se pot adapta cel mai rapid, ceea ce facem și noi în permanență.

Ce alte provocări aţi avut în 2020 şi cum aţi reuşit să le faceţi faţă?

Principalele provocări vizează în mare parte utilizarea cât mai eficientă a forței de muncă, oferindu-le angajaților siguranță, inclusiv sanitară, care este primordială în aceste momente pentru noi.

Am examinat și reexaminăm în permanență costurile, cheltuielile, revizuim structura de personal și identificăm continuu modalități care să asigure ca toată activitatea întreprinderii să deruleze într-un regim normal și eficient.

În același timp, un alt aspect important îl reprezintă implementarea în termen a proiectelor de investiții și accesul la finanțare pentru noul proiect PIESACET 2. Suntem recunoscători Băncii Mondiale și Guvernului RM, care sunt alături de noi și ne susțin în drumul nostru de modernizare, chiar dacă trăim o perioadă dificilă.

Cu ce planuri pășiți în anul 2021?

Pășim în anul 2021 cu o responsabilitate mare pe care o avem față de angajaţii noștri și față de consumatori –  de a asigura continuitatea serviciilor prestate.

Toate acțiunile pe care urmează să le întreprindem vin în completarea misiunii noastre, aceea de a aduce servicii de termoficare de calitate în casele chișinăuienilor, de a avea grijă de angajații noștri, de a atinge noi ținte în ceea ce privește modernizarea infrastructurii și diversificarea surselor de producere.

Vom continua să urmărim obiectivele pentru o dezvoltare durabilă a companiei, să implementăm inițiative care să le susțină și să promovăm încălzirea centralizată – un serviciu sustenabil, prietenos mediului și omului.

Totodată, ne vom axa pe implementarea cu succes a celui de-al doilea Proiect de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică.

Ce obiective aveți pe termen mediu și lung?

Investițiile în tehnologizare reprezintă unul dintre scopurile de top pentru următorii ani pentru „Termoelectrica”. Aceste investiții vor contribui la identificarea noilor oportunități de dezvoltare, siguranța serviciilor oferite și creșterea portofoliului de clienți. Prioritatea principală acum este să continuăm eforturile noastre în îmbunătățirea serviciilor prestate consumatorilor noștri, să modernizăm infrastructura. Profesionalismul colegilor și reputația dată de proiectele de succes din acești cinci ani de activitate sunt lucrurile pe care ne bazăm cel mai mult în următoarea perioadă!

Cum vedeți viitorul „Termoelectrica” S.A.?  

Viitorul „Termoelectrica” arată promițător, cu o echipă de profesioniști, agilă și în transformare continuă. „Termoelectrica” joacă un rol important pe piața energetică a Republicii Moldova, iar în următorii ani ne propunem să accentuăm acest rol, producând și mai multă energie electrică internă și să atragem cât mai mulți consumatori de energie termică. Modernizarea Unităților de Generare la CET Sursa I, instalarea unor capacități noi de cogenerare de înaltă eficiență pentru producerea energiei termice și electrice și promovarea Încălzirii Centralizate Autonome rămân prioritățile noastre în următorii ani.

Viziunea noastră pe termen lung este să păstrăm consumatorul în centrul preocupărilor noastre. Vom pune accent în continuare pe creșterea continuă a calității serviciilor de termoficare prestate, identificarea de noi soluții energetice, care să aducă un plus de confort și calitate în viața consumatorilor noștri. Contați pe energia noastră!

Share