Adrian Onceanu: Vom merge activ pe calea reformării întreprinderii

Adrian Onceanu: Vom merge activ pe calea reformării întreprinderii

Interviu cu Adrian Onceanu, Director general al Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, pentru Almanah Politic

Dle Onceanu, acum un an aţi preluat conducerea CFM. Care era situaţia la întreprindere?

La începutul lunii decembrie 2019, când am început să activez în calitate de director general al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, situația care predomina la CFM era foarte dificilă. Așadar, de mai bine de 10 ani, a existat o tendință de scădere a volumului de mărfuri și pasageri.

Lipsa resurselor financiare pentru reparații capitale și deficiențe majore în întreținerea instalațiilor infrastructurii feroviare a adus întreprinderea într-o stare de degradare semnificativă. Necesitatea reparațiilor capitale a căii ferate la sfârșitul anului 2020 s-a ridicat la 410 km. Peste 75% din sistemele de blocare și centralizare, ce au împlinit vârsta de peste 40 de ani, sunt învechite din punct de vedere moral și fizic. Principala cauză a eficienței operaționale reduse este starea infrastructurii feroviare. Viteza tehnică medie a rețelei feroviare CFM este de 34 km/h. CFM pierde clienții și mărfuri din cauza neatractivității serviciilor feroviare.

Materialul rulant este în stare critică. Situația dificilă este observată și în cazul parcului de vagoane de marfă. La sfârșitul anului 2019, parcul inventar de vagoane de marfă a totalizat 4,6 mii de unități, dintre care puțin peste 2 mii de vagoane se aflau în parcul de lucru. Parcul de vagoane de marfă este uzat, majoritatea vagoanelor au depășit termenele limită. Este îngrijorător faptul expirării active a termenelor limită în următorii cinci ani. Așadar, CFM va avea doar 424 de vagoane de marfă cu termenul-limită valid până în anul 2024.

Situația în gospodăria locomotive este critică. Toate locomotivele implicate în prezent în activitate sunt cu termenul limită depășit. Datorită situației financiare dificile, nu sunt efectuate reparații majore și întrețineri de calitate. Până în prezent, funcționează 15 secțiuni de locomotive magistrale model 2T10 și 20 de locomotive de manevră. Ultima dată când parcul a fost renovat cu noi locomotive este anul 86 al secolului trecut.

„Moștenirea” pe care am primit-o este o combinație de astfel de probleme, cum ar fi o scădere constantă a volumului de trafic, infrastructură și material rulant învechit și slab finanțat, finanțarea încrucișată a activităților de transport de pasageri apriori neprofitabile, datorită transportului rentabil de mărfuri, ceea ce duce la rezultate financiare nesatisfăcătoare. Așadar, în anul 2017 pierderile s-au ridicat la 7,1 milioane de lei, în 2018 – 73,1 milioane de lei, în 2019 – 26,5 milioane de lei.

Ce v-a determinat să acceptați această functie?

În primul rând, un mare interes în ceea ce ține de industria feroviară – cea mai importantă componentă a economiei oricărei țări, inclusiv a statului nostru. Conștientizarea faptului că, calea ferată de astăzi necesită actualizare, modernizare și reformă ca nici o altă organizație a statului nostru. Și, desigur, marea speranță este că, competențele, cunoștințele și experiența mea vor ajuta la rezolvarea acestor sarcini extrem de dificile.

Care au fost primele acțiuni în noua funcție?

În primul rând, am depus toate eforturile pentru a mă familiariza pe deplin cu toate activitățile întreprinderii. Poziția „observatorului exterior” a făcut posibilă vizualizarea clară a sarcinilor și problemelor existente, „diagnosticarea” acestora și stabilirea priorităților soluționării. Una dintre sarcinile importante, în opinia mea, a fost implementarea rapidă a achiziționării a 12 locomotive noi și sosirea lor pe calea ferată din Moldova.

La 12 iulie 2020,  în conformitate cu termenii contractului, locomotivele au ajuns  în Republica Moldova, la stația Ocnița. Toate locomotivele au trecut un ciclu complet de testare pentru conformitate cu caracteristicile declarate și siguranța operațională, a fost efectuat un proces de certificare.

Care e situația la CFM la momеnt ?

Guvernele din întreaga lume au luat măsuri pentru a stopa răspândirea pandemiei, care a afectat aproape toate tipurile de activități economice și sociale. Din 16 martie 2020, în Republica Moldova a fost declarată carantină. Focarul de COVID-19 a avut un impact major asupra transportului intern și internațional al CFM. Ne-am confruntat cu o scădere semnificativă a cererii de transport din cauza faptului că mulți clienți feroviari au fost nevoiți să-și suspende temporar activitățile, iar frontierele internaționale au fost închise.

Analiza volumelor de marfă arată că, CFM a pierdut aproximativ 29% din volumul traficului în martie 2020, față de martie 2019. CFM transportă pasageri pe rutele Chișinău-Ungheni și Chișinău-Bender. La moment, trenurile pe distanțe lungi nu circulă.

Care, în opinia Dvs., sunt cele mai importante realizări înregistrate în 2020?

Cele mai importante realizări ale anului 2020 sunt, desigur, implementarea și promovarea proiectului de investiții menționat anterior. După cum am spus, calea ferată este în prezent într-o stare dificilă din cauza pandemiei de COVID-19. În ciuda acestui fapt, se depun eforturi pentru implementarea proiectului de reabilitare a secțiunii de cale ferată Bender-Basarabeasca-Etulia-Giurgiulești, 233 km lungime, finanțat de BERD împreună cu BEI. Raportul final privind licitația pentru supraveghere a fost aprobat de BERD și BEI și se elaborează contractul. Băncile analizează raportul final al licitației pentru proiectarea și implementarea lucrărilor de reconstrucție a infrastructurii feroviare. După primirea aprobării „fără comentarii” de la bănci, va fi pregătit un proiect de contract pentru semnare.

Ca urmare a implementării acestui proiect, capacitatea secțiunii reabilitate va crește de 1,6 ori, viteza medie a trenurilor va crește până la 60 km/h (acum această viteză este de 34,5 km/h). Toate acestea vor reduce timpul de livrare a mărfurilor, „cifra de afaceri a vagonului marfar” și timpul aflării pasagerilor.

În cadrul proiectului va fi dezvoltat un sistem informațional de gestionare a energiei (EMIS), ce include colectarea automatizată a datelor privind consumul de combustibil diesel, atât în locomotive noi, cât și în depoul de locomotive din Basarabeasca, cu emiterea unei analize ce va permite monitorizarea utilizării optime a motorinei în mișcare. În prezent, compania internațională IRD Ingineering pregătește Termenii de referință pentru implementarea EMIS.

Ce obiective aveți pe termen scurt și mediu?

Desigur, e vorba de implementarea cu succes a proiectului de reabilitare a secțiunii de cale ferată Bender-Basarabeasca-Etulia-Giurgiulești, care va dura 48 de luni, ținând cont de perioada de eliminare a defectelor. Avem în vedere implementarea EMIS și obținerea rezultatelor pozitive în urma funcţionării sale.

Pe termen lung urmărim restructurarea întreprinderii, care face parte din reforma industriei feroviare în ansamblu. Conform documentelor strategice actuale, procesul de restructurare a Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” prevede că ÎS „Calea Ferată din Moldova” va fi reorganizată într-o societate pe acțiuni. În cadrul nou-createi SA se va efectua separarea operațională în trei domenii principale de activitate: transport pasageri, transport marfă și infrastructură. Ar trebui elaborate mecanisme pentru finanțarea transportului public de pasageri și a infrastructurii feroviare de către stat și, prin urmare, ar trebui elaborate proiecte de acorduri privind furnizarea serviciilor publice în domeniul transportului feroviar de călători și un contract pe mai mulți ani pentru infrastructura feroviară.

Pentru îndeplinirea rolului statului în industria feroviară, se vor crea: Agenția Națională de Siguranță (Agenția Feroviară), autoritatea de reglementare pentru piața feroviară sau acordarea drepturilor Consiliului Concurenței, Agenției Servicii Publice și Autoritatea de Investigare a Accidentelor.

Ce așteptări aveți de la 2021?

Anul 2021 va fi o provocare pentru CFM. Aceasta deoarece CFM este o companie unică, ce ocupă o poziție strategică în sectorul transporturilor și influențează multe aspecte ale dezvoltării sociale și economice a țării.

Sper că în anul următor va exista o stabilizare a situației epidemiologice din lume și cererea pentru transportul de mărfuri va crește. Prin urmare, vom merge activ pe calea reformării întreprinderii, continuând tot ceea ce am început, precum și atrăgând noi investiții și creând noi oportunități pentru dezvoltarea industriei feroviare.

În general, cum vedeți viitorul CFM?

Văd CFM ca o companie competitivă puternică, stabilă din punct de vedere financiar, cu o poziție fermă pe piața serviciilor de transport în spațiul eurasiatic.

Share