Igor Cujba: Ne propunem ca în anul 2021 să păstrăm rentabilitatea întreprinderii, să păstrăm locurile de muncă și să dezvoltăm proiectele începute în 2020

Igor Cujba: Ne propunem ca în anul 2021 să păstrăm rentabilitatea întreprinderii, să păstrăm locurile de muncă și să dezvoltăm proiectele începute în 2020

Interviu cu Igor Cujba, Director general al S.A. „Metalferos”, pentru revista Almanah Politic

Dle Director, cum a fost anul 2020 pentru S.A. „Metalfe- ros”? Ce factori au influențat activitatea întreprinderii în acest an?

2020 a fost un an cu multe schimbări pentru „Metalferos”. Ac- tivitatea întreprinderii a fost influențată de câțiva factori noi, cu care S.A. „Metalferos” nu s-a mai confruntat până acum: apariția concurenței pe piața de exporturi a deșeurilor de me- tale, pandemia de COVID-19, scoaterea întreprinderii la vânza- re și campania agresivă de dezinformare a opiniei publice cu privire la activitatea întreprinderii.

Ce provocări ați avut și cum ați reușit să le faceți față?

Provocările pe care le-am avut au fost și mai sunt legate de factorii despre care am vorbit mai devreme.

Prima provocare a fost apariția concurenței pe piața de exporturi a deșeurilor de metale. În urma simplificării procedurii de primire a licenței pentru comercializarea și exportul deșeurilor de metale feroase și neferoase, pe piață au apărut și continuă să apară agenți economici noi. Astfel, a devenit mai complicat procesul de achiziții, fapt ce a dus și la micșorarea profitului întreprinderii.

Altă   provocare   a   fost   pandemia   de   COVID-19.   Din   cauza situației pandemice creată la nivel național și internațional, nu am avut posibilitate să dezvoltăm și alte segmente de activi- tate, conform business-planului. Restricțiile, activitățile sistate, carantina, șomajul tehnic de 75%, suspendarea parteneriatelor cu partenerii externi, fluctuațiile cursului valutar, au influențat indicatorii economico-financiari ai întreprinderii.

A treia provocare a fost campania agresivă de dezinformare a opiniei publice în legătură cu activitatea întreprinderii. Acest lucru a avut un impact negativ nu numai asupra imaginii S.A.

„Metalferos”, dar a adus și prejudicii economice. Au fost afec- tate relațiile cu băncile noastre comerciale. Banca, cu care am conlucrat foarte bine pe parcursul mai multor ani, ne-a forțat să închidem conturile, inclusiv și proiectul salarial, fără să ne dea vreo explicație despre motivul acestei decizii. Alte bănci au refuzat să ne presteze servicii bancare sau ne-au impus unele condiții nefondate, numai pentru că au fost alimentate negativ exclusiv din informațiile apărute în presă.

Dar, cu toate că am avut multe provocări noi, consider că am reușit să le facem față și S.A. „Metalferos” a ieșit în profit în anul 2020, chiar dacă profitul nu corespunde cu cel planificat inițial. Acest lucru nu ar fi fost posibil de realizat fără oamenii care lucrează la „Metalferos”, cărora le sunt recunoscător: atât colectivului de angajați, cât și echipei manageriale.

În acest an „Metalferos” a fost scoasă la privatizare. Care este situația din acest punct de vedere?

Administrația întreprinderii nu are alte informații, decât ceea ce este anunțat și publicat periodic de către Agenția Proprietății Publice.

Cred că privatizarea în sine nu este cel mai rău lucru pentru S.A. „Metalferos”, dacă scopul privatizării ar fi dezvoltarea în perspectivă a întreprinderii de către viitorii acționari.

S.A. „Metalferos” aduce venituri în bugetul statului sub formă de taxe, impozite și dividende, este o întreprindere cu un pu- ternic potențial tehnico-material și infrastructură consolidată de-a lungul anilor. Oricine ar fi acționarii, că e statul, că e altci- neva, trebuie să se ocupe de dezvoltarea întreprinderii.

Ce tendințe s-au prefigurat în acest an pe segmentul Dvs. de piață?

După cum am mai spus, s-a simplificat drastic procedura de primire a licenței pentru comercializarea și exportul deșeurilor de metale și a apărut concurența pe piața de exporturi. Vreau să subliniez că s-a creat o confuzie cu privire la acest subiect, pentru că toată lumea vorbește despre demonopolizare și libe- ralizarea pieței în general, când, de fapt, este vorba numai de export. Până în anul 2019 oricine putea să-și ia o licență pentru colectare și păstrare a deșeurilor de metale, mai puțin pentru export. Care a fost cauza?

Începând cu anul 2002, statul a stabilit niște condiții foarte clare și riguroase pentru obținerea licenței de comercializare și export. Anual se organiza un concurs, în cadrul căruia aveau dreptul să participe toți agenții economici care dețineau licențe pentru colectarea și/sau păstrarea resturilor și deșeurilor de metale feroase și neferoase, urmând să îndeplinească un șir de condiții stabilite pentru concurs:

  • să activeze pe piață de cel puțin 7 ani;
  • să dispună de un teren industrial specializat cu o arie de cel puțin 30 000 m.p.;
  • să aibă cel puțin trei reprezentanțe care să se ocupe de colectarea și păstrarea deșeurilor de metale, cu terenuri special amenajate;
  • să dispună de suprafețe utilate, dotate cu utilaj și echipa- ment specializat (cel puțin 20 de autocamioane, cel puțin 3 macarale pentru încărcare, alte tipuri de macarale, exca- vatoare hidraulice FUX, buldozere, autoîncărcătoare, șaibe magnetice, cuptoare, prese etc.);
  • să aibă cadre calificate în domeniu și un capital statutar de cel puțin trei milioane lei;
  • să prezinte un contract cu partenerul extern, un business plan;
  • și multe altele.

În așa fel, statul a eliminat contrabanda de deșeuri de meta- le ce luase o amploare foarte mare și aducea prejudicii economiei; în acea perioadă se comercializau mari volume de deșeuri de metale, fără un control fiscal al acestui domeniu de activitate.  Pe de altă parte, statul a stabilit o disciplină privind reciclarea deșeurilor și a impus niște restricții pentru export, cu scopul de a proteja mediul înconjurător.

Pentru mulți ani la rând „Metalferos” a fost unicul agent economic care a abținut licență pentru exportul de deșeuri de metale, nu pentru că s-a organizat o monopolizare a pieței, ci pentru că era unica întreprindere care putea îndeplini toate condițiile impuse de stat, pentru a câștiga acel concurs. Practic, „Metalferos” era (și mai este încă) întreprinderea cu cel mai mare potențial tehnico-material, care îi permite să se ocupe nu numai de achiziții și vânzări, dar și de prelucrarea deșeurilor de metale. S.A. „Metalferos” poate garanta atât volume mari de materie primă pentru clienții săi, cât și un produs final de calitate înaltă. Și nu în ultimul rând, „Metalferos” respectă prevederile legislației R. Moldova cu privire la protecția muncii și a mediului înconjurător, fără a exercita presiuni nocive asupra mediului. Anume aceste lucruri ne diferențiază de alți agenți economici din domeniu.

În noiembrie 2019, Guvernul a abrogat hotărârea din 2002. Ast- fel, actualmente, oricine își poate lua licența pentru comercia- lizarea și exportul de deșeuri de metale, pentru că nu mai sunt valabile condițiile impuse anterior, pe de o parte, și nu sunt spe- cificate clar condițiile actuale, pe de altă parte. De data asta scopul statului a fost crearea concurenței, lucru salutabil, însă problemele apar ulterior, când noii agenți economici descope- ră că nu pot asigura continuitatea volumelor de deșeuri de me- tale cerute de clienți, pentru că nu dispun de infrastructură și capital financiar și uman necesar. În acest sector se operează cu volume foarte mari, care necesită investiții la fel de mari și nu toți reușesc să le facă față.

Cum credeți că va evolua piața pe care activați?

Dacă e să vorbim la general, deocamdată e greu de prezis, din cauza pandemiei. Acum totul este într-o continuă schimbare și trebuie să fim flexibili și creativi, ca să menținem și să dezvol- tăm afacerile mai departe.

Trebuie să adoptăm modalități sustenabile pentru acest gen de activitate, dat fiind faptul că activăm într-un sector care are legătură directă cu mediul înconjurător. S.A. „Metalferos” și-a asumat acest lucru prin misiunea de a oferi un viitor sustenabil generațiilor următoare, respectând riguros legislația cu privire la protecția mediului înconjurător.

Ce așteptări aveți de la anul 2021?

În contextul creat de pandemie, ne propunem ca în anul 2021 să păstrăm rentabilitatea  întreprinderii,  să  păstrăm  locuri- le de muncă și să dezvoltăm proiectele începute în 2020. Și, bineînțeles, să trecem cu bine peste pandemie.

Share