Indemnizaţia de îngrijire a copiilor, majorată

Indemnizaţia de îngrijire a copiilor, majorată

Deputații Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie au susţinut Proiectul de Lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2015, înaintat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, venind totodată cu propuneri suplimentare de consolidare a protecţiei sociale a unor categorii de populaţie.
Deputaţii au dat curs propunerii de majorare a venitului lunar minim garantat (VLMG): de la 765 de lei – la 900 de lei. Prin urmare, în Programul de Ajutor Social se estimează o încadrare suplimentară de circa 29 500 de familii pentru prestaţia de ajutor social şi circa 10 mii de familii ce vor beneficia de ajutor pentru perioada rece a anului (APRA).
Totodată, făcînd referire la procesele inflaționiste, dar şi la cunatumul extrem de mic al prestaţiilor sociale destinate îngrijirii copiilor, membrii Comisiei sociale a Parlamentului au cerut identificarea posibilităților de creștere a plafonului indemnizației pentru îngrijirea copiilor, cuantumul căreia nu a mai fost majorat în ultimii trei ani. Astfel deputaţii au insistat asupra majorării indemnizaţii de îngrijire a copiilor în vîrstă de pînă la 1,5 ani cu 10 la sută – pentru părinţii neasiguraţi, precum şi asupra creşterii plafonului minim al acesteia – pentru părinţii neasigiraţi, începînd cu 1 noiembrie anul curent. În acest sens au fost deja identificate soluţii financiare necesare. Parlamentarii solicită ca în procesul de elaborare a proiectului bugetului de stat pentru anul 2016, să se ţină cont de necesitatea majorării continue a acestei indemnizaţii, cu 20 la sută de la 1 ianuarie anul 2016, cu creşterea ulterioară a acesteia. O iniţiativă Legislativă în acest sens a fost deja înregistrată şi transmisă spre examinare Guvernului.
În complex, Proiectul de Lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2015 prevede următoarea modificare: compartimentul „Venituri” se majorează cu 141335,9 mii lei sau de la 13478315,4 mii lei mii lei până la 13619651,3 mii lei; compartimentul „Cheltuieli” se majorează cu 104125,3 mii lei sau de la 13566472,8 mii lei pînă la 13670598,1 mii lei, cu un deficit de 1062815,8 mii lei.
Mihaela Rotari
Share