Circa 10 mii contracte de locațiune au fost înregistrate de Fisc de la începutul anului

Circa 10 mii contracte de locațiune au fost înregistrate de Fisc de la începutul anului

În perioada celor 11 luni ale anului curent, Serviciul Fiscal de Stat a identificat 4 314 persoane fizice, proprietari care transmit în chirie bunuri imobile și au fost demarate acțiuni de conformare față de ele.

În același timp, la SFS au fost înregistrate 9 570 de contracte de locațiune. Totodată, inspectorii fiscali au efectuat controale fiscale la 405 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile, fiind calculate suplimentar la buget plăți de bază – 444.9 mii lei, penalități – 58.2 mii lei și amenzi – 40.6 mii lei.

De menționat, că doar în lunile octombrie-noiembrie curent au fost identificate 1 094 de persoane fizice – proprietari care transmit în chirie bunurile imobile, ca urmare a acțiunilor SFS au fost înregistrate 2 444 de contracte de dare în locațiune, iar bugetul a fost suplimentat cu 35,8 mii lei plăți de bază.

NOTĂ: Un rol important în conformarea cetățenilor care oferă în chirie bunuri imobiliare este campania de informare a cetățenilor cu privire la prevederile legislației în vigoare în partea ce ține de darea în chirie/locațiune/arendă a bunurilor imobile, pe parcursul celor 11 luni ale 2018 fiind plasate peste 3 mii de pliante informative în locuri publice, instituții de stat, sedii ale Direcțiilor de deservire fiscală.

Mihaela Rotari 

Share