Serviciul Vamal încheie cu succes un proiect cu ANAF

Serviciul Vamal încheie cu succes un proiect cu ANAF

Serviciul Vamal al Republicii Moldova în parteneriat cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) încheie cu success proiectul investiţional „IMPEFO – Îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere între Republica Moldova şi România privind produsele petroliere şi alimentare” MIS-ETC 988, finanţat de Uniunea Europeana prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 şi co-finanţat de Guvernul Republicii Moldova.

Potrivit unui comunicat de presă, proiectul IMPEFO vizează eficientizarea managementului la frontieră prin măsuri de modernizare a punctelor comune de trecere între România şi Republica Moldova, precum şi stabilirea unei cooperări strânse între autoritățile vamale ale țărilor partenere, în vederea asigurării unui nivel înalt de transparență ale cerințelor şi reglementărilor vamale privind importul, exportul şi tranzitul produselor petroliere şi alimentare.

Principalul obiectiv atins constituie construcția Laboratorului Vamal al Republicii Moldova şi crearea capacităților operaționale și profesionale prin dotarea acestuia cu echipamente performante, precum: gaz cromatografe, spectrometre, echipamente pentru determinarea parametrilor specifici produselor petroliere și alimentare; achiziția a două laboratoare mobile echipate conform standardelor europene cu echipament similar, destinate încercărilor de laborator pentru unele produse petroliere și alimentare.

Beneficiarul proiectului organizează această  conferință de presă, în cadrul căreia se vor prezenta rezultatele proiectului IMPEFO, avantajele și importanța acestuia pentru Republica Moldova și România. La eveniment sunt invitați reprezentanții partenerului de implementare, autorităților publice centrale, instituții din cadrul sistemului de management al calității produselor, laboratoarelor din țară și mass-media.

O componentă aparte în cadrul proiectului a fost dedicată schimbului de experiență dintre parteneri, fiind efectuate treisprezece vizite de studiu atît în România, cât și în Republica Moldova. Totodată, au fost efectuate două vizite de studiu în alte țări europene – Lituania și Bulgaria.

Specialiștii Laboratorului Vamal din Republica Moldova (Direcţia cercetarea şi expertiza mărfurilor (DCEM))  au fost instruiţi şi ghidaţi de către specialiștii Laboratorului Vamal Central din România (Direcţia Generală a Vămilor din România) pe domeniile cheie, necesare unui laborator pentru a satisface cerințele de acreditare conform standardului ISO/CEI 17025.

Instruirile și vizitele de studiu au acoperit un spectru larg de metode de încercări, aplicate în scopuri vamale, asistență și consultanță la elaborarea Manualului de Management al Calităţii şi a Procedurilor de Sistem, precum și la însușirea procedurilor privind prelevarea probelor și transmiterea acestora in laboratorul vamal.

Achiziționarea celor două Laboratoare vamale mobile în cadrul proiectului IMPEFO va permite colectarea probelor și efectuarea testelor și măsurărilor în imediata apropiere a bunurilor tranzacționate, în vederea determinării corectitudinii declarării acestora și perceperii depline a drepturilor de import.

Obiectivul de bază al implementării acestui proiect a fost atins cu succes. Serviciul Vamal al Republicii Moldova dispune astăzi de Laborator vamal funcțional, fapt care aliniază astfel Republica Moldova țărilor din regiune, deoarece până acum doar Moldova nu poseda un astfel de laborator.

Totodată, acreditarea Laboratorului va constitui un mijloc excelent de furnizare a încrederii în rezultatele obținute la încercări, și va permite tuturor actorilor interesați să solicite prestarea serviciilor de laborator.

După circa trei ani consecutivi de cooperare regională, Serviciul Vamal al Republicii Moldova dispune de instrumente eficiente de control al mărfurilor, ce vor permite securizarea traficului de mărfuri la frontiera moldo-română.

Bugetul Proiectul IMPEFO, a constituit circa 3 437 994 euro, din care surse de grant ENPI – 3 940 194   euro, Serviciul Vamal al Republicii Moldova beneficiind de circa 2 350 262 euro, iar Agenția Națională de Administrare Fiscală din România – de circa 743 932 euro, Guvernul Republicii Moldova contribuind cu 343 799 euro.

Doina Secrieru

Share