Peste 200 de candidați la bacalaureat au solicitat nota „10” din oficiu la proba de limbă străină

Peste 200 de candidați la bacalaureat au solicitat nota „10” din oficiu la proba de limbă străină

Instituțiile de învățămînt din țară au prezentat la Agenţia de Asigurare a Calităţii 217 dosare ale candidaţilor care solicită acordarea notei „10” („zece”), din oficiu, la proba de examen la limba străină din cadrul examenului de Bacalaureat în baza certificatelor care atestă promovarea unui examen de recunoaștere internațională. Din numărul total de dosare, 177 au fost depuse de candidații care au examen la limba engleză, cîte 15 – de cei care studiază limba franceză și limba germană, iar alte 10 dosare – de candidații care au solicitat nota „10” din oficiu la limba spaniolă.  

Pînă la data de 25 mai, Comisia Naţională de Examene va analiza dosarele prezentate de către instituții, precum și informația primită de lainstituţiile/organizaţiile care au emis certificatele/diplomele candidaţilor şi va aproba lista candidaţilor cărora li se va acorda nota „10” („zece”), din oficiu, la proba de examen la limba străină din cadrul examenului de Bacalaureat.

În conformitate cu prevederile „Metodologiei privind acordarea notei „10” („zece”), din oficiu, la proba de examen la limba străină din cadrul examenului de Bacalaureat, candidaţilor care au promovat, pe parcursul învăţămîntului preuniversitar, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine”, nota „10” („zece”), din oficiu, se poate acorda la oricare dintre limbile străine care au fost studiate de candidaţi pe parcursul învăţământului liceal în fiecare din clasele a 10-a, a 11-a şi a 12-a şi la care candidatul are note medii anuale pentru fiecare din aceste clase.

 

Maria Roşca

Share