Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Republica Moldova au stabilit noi priorități

Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Republica Moldova au stabilit noi priorități

Pe 31 iulie 2015, s-a desfășurat şedinţa de lucru privind realizările în cadrul parteneriatului între Ministerul Sănătăţii şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) pe parcursul anilor 2014-2015 şi au fost trasate prioritățile de colaborare din sectorul sănătății pentru anii 2016-2017.
La ședința au participat Mircea Buga, ministrul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei, ex-ministrul Sănătății, şi Jarno Habicht, Şeful biroului OMS de la Chişinău.
Printre realizările din ultimele luni au fost menționate:
•       misiunile de asistență tehnică și consultanță în domenii prioritare a sănătății;
•       studiile realizate în domeniu resurselor umane din sistemul sănătății, calității serviciilor medicale,  condițiilor susceptibile în îngrijiri medicale ambulatorii;
•       dialogurile de politici realizate (ex. în domeniu resurselor umane din sistemul sănătății, sănătatea publică, controlul tutunului);
•       elaborarea politicilor în domeniu sănătății, programelor naționale, inclusiv evaluarea implementării acestora la mijloc de termen;
•       suportul în desfășurarea reformelor structurale, consolidarea instituțională;
•       vizite de studii și fortificarea capacităților în diferite domenii;
•       evenimentele de nivel regional și sub-regional găzduite de Republica Moldova, ș.a.
În acest context, reprezentantul OMS în Republica Moldova, Jarno Habicht, a subliniat: „În ultimele șase luni, am continuat să sprijinim Ministerul Sănătății în inițiativele sale de reformare a sistemului de sănătate, acordând, de asemenea, asistența tehnică, evidențe bazate pe dovezi și suport pentru consolidarea capacităților instituțiilor medicale din Republica Moldova”, totodată referindu-se la necesitatea de a merge mai departe în ceea ce privește reforma serviciului de sănătate publică și îmbunătățirea sistemului de sănătate în beneficiul populației. OMS este în țară pentru a oferi sprijinul său în continuare.
Astfel, au fost listate direcţiile de colaborare pentru anii 2016-2017, acestea  rezultând din priorităţile pe care le are Republica Moldova, în corespundere cu priorităţile programului global de activitate al OMS şi documentelor–cheie ale politicii europene pentru sănătate şi bunăstare  „Sănătate 2020”, cu referire la:
•       asistență tehnică și sprijin în dezvoltarea sistemului de sănătate naţional;
•       fortificarea instrumentelor de control al tutunului;
•       elaborarea unui mecanism nou al  adaosurilor comerciale la medicamente;
•       agrearea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi reflectarea asupra realizării Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului până în anul 2030;
•       coordonarea cu partenerii a asistenței oficiale pentru dezvoltare;
•       suport pentru creșterea accesului la intervenții în scopul îmbunătățirii sănătății femeilor, nou-născuţilor, copiilor şi adolescenţilor;
•       asistență tehnică pentru creșterea accesului populației la sănătatea mintală;
•       fortificarea controlului TB, a maladiilor prevenibile prin vaccinări;
•       reducerea factorilor de risc şi a poverii maladiilor non-transmisibile;
•       îmbunătăţirea calităţii vieţii a persoanelor în etate;
•       accesul la servicii de sănătate integrate centrate pe pacient;
•       accesul la tehnologii medicale specializate, etc.
În acest context, Mircea Buga a menționat: „mizând pe colaborare şi pentru viitorul imediat următor, am ferma convingere că ne vom bucura de suportul colegilor de la OMS pe dimensiuni absolut vitale în sistemul de sănătate din ţara noastră”.

 

Mihaela Rotari

Share