Ministerul Educației va desfășura 22 de întruniri metodice

Ministerul Educației va desfășura 22 de întruniri metodice

 Specialiștii responsabili de disciplinele școlare din cadrul direcțiilor raionale/municipale de învățămînt  participă  la tradiționalele reuniuni metodice, organizate de Ministerul Educației. În total, pe parcursul lunilor iunie – august,  vor fi organizate  22 de întruniri de acest fel, la toate disciplinele școlare.

Primul eveniment  va avea loc pe data de 23 iunie, la disciplina Limba și literatura rusă, urmînd ca seria de reuniuni să  se încheie pe data de 21 august, cu participarea specialiștilor la disciplina Educație civică. Ulterior, astfel de activități vor fi organizate în fiecare raion din țară pentru toți profesorii care predau o disciplină sau alta.

Reuniunile metodice reprezintă activități cu caracter informaţional, în cadrul cărora specialiștii la disciplinele școlare și cadrele didactice din instituţiile de învăţămîntul general discută aspectele de noutate cu referire la  metodologia de predare,  prevederile și reglementările noi din domeniu,  direcţiile prioritare în activitatea sistemului educaţional.

 

Maria Roşca

Share