Glavan: Egalitatea dintre femei și bărbați este un imperativ al dreptății sociale

Glavan: Egalitatea dintre femei și bărbați este un imperativ al dreptății sociale

La 22 iunie, curent, a avut loc ședința Consiliului de Coordonare a asistenței externe în domeniul asigurării egalității între femei și bărbați, prezidată de Ruxanda Glavan, Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei.
 
Discuțiile au fost axate pe prezentarea Biroul Național de Statistică a informației cu privire la situația curentă a domeniului statisticii de gen din Republica Moldova, cît și situația privind disponiblitatea datelor din cadrul setului armonizat de indicatori de dezvoltare sensibili la dimensiunea de gen în contextul Planului național de acțiuni privind egalitatea de gen.

Ruxanda Glavan a accentuat importanța dezagregării datelor statistice după criteriul de sex. Egalitatea dintre femei și bărbați este un principiu al drepturilor omului și un imperativ al dreptății sociale. Documentele internaționale și naționale stipulează necesitatea utilizării statisticilor de gen. ”Datele pe care le colectăm vor servi drept suport în elaborarea politicilor publice și a strategiilor sectoriale, astfel, avem nevoie de date cît mai complexe, din toate sectoarele și de la toate autoritățile publice, pentru a avea un tablou clar și constructiv asupra domeniului egalității de șanse”, a adăugat ministrul.

În cadrul ședinței Consiliului au participat reprezentați ai organizațiilor donatoare în domeniu, ministerelor și alte autorități publice centrale.

Consiliul de coordonare a asistenței externe în domeniul asigurării egalității între femei și bărbați a fost creat prin Ordinul Ministrului Muncii, Protecției Sociale și Familiei din 30.11.2012.

 

Mihaela Rotari

Share