Facultatea de Inginerie Agrară și Transport Auto – 65 ani de la fondare

Facultatea de Inginerie Agrară și Transport Auto – 65 ani de la fondare

Cu prilejul jubileului de 65 ani de la fondarea Facultății de Inginerie Agrară și Transport Auto, Conducerea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare își exprimă înalta consideraţie pentru aportul Corpului profesoral în pregătirea cadrelor inginerești pentru economia națională și sectorul agroindustrial.      

Pe parcursul unei activități prodigioase de peste șase decenii, colectivul Facultății s-a manifestat prin potenţial capabil să realizeze la nivel înalt didactic și ştiinţific elaborări în plan teoretic şi aplicativ, precum și pregătirea a peste 10 mii ingineri calificați,  apreciați atît în tară, cît şi peste hotare.

„În această zi de sărbătoare, Vă adresăm cuvinte de felicitare, dorindu-Vă mari realizări şi împlinirea aşteptărilor în activitatea didactică și științifică, sănătate şi prosperitate, ani de viaţă rodnică, dîrzenie, străduinţă şi succese în domeniul de activitate. ”

Mihaela Rotari

Share