Directorul IP FISM: Evaluarea necesităților se centrează asupra unor aspecte strict necesare pentru realizarea proiectelor: sursa de apă, sistemul de canalizare și stația de epurare

Directorul IP FISM: Evaluarea necesităților se centrează asupra unor aspecte strict necesare pentru realizarea proiectelor: sursa de apă, sistemul de canalizare și stația de epurare

Perspectivele colaborării în vederea implementării proiectelor ce țin de dezvoltarea serviciilor sigure de alimentare cu apă și canalizare au fost abordate în cadrul unei ședințe online organizate în data de 13 iulie 2020, cu participarea echipei Instituției Publice „Fondul de Investiții Sociale din Moldova” și Susannei Smets, reprezentanta Băncii Mondiale, specialist în aprovizionare cu apă și canalizare, informează OFICIAL.

Discuția s-a axat asupra experienței Fondului de Investiții în implementarea proiectelor ce țin de renovarea blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ și, în special, procedurile aplicate în procesul de evaluare socială și tehnică a obiectelor în vederea creării accesului tuturor elevilor și cadrelor didactice la condiții de sanitație îmbunătățite prin asigurarea impactului imediat al investițiilor alocate.

„Criteriile de evaluare tehnică a obiectelor iau în vedere mai mulți factori importanți pentru dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, ținând cont de situația și specificul fiecărui obiect. Astfel, evaluarea necesităților se centrează asupra unor aspecte strict necesare pentru realizarea acestor proiecte: sursa de apă, sistemul de canalizare și stația de epurare”, a menționat directorul IP FISM, Iurie Chiorescu.

La rândul său, Susanna Smets a subliniat importanța și oportunitățile proiectului „Dezvoltarea serviciilor de apă și canalizare în școli și centre de sănătate” pentru Republica Moldova și s-a interesat de practica IP FISM în implementarea proiectelor de renovare a 17 școli de circumscripție finanțate de Banca Mondială, a instituțiilor preșcolare renovate din sursele grantului Guvernului României și blocurilor sanitare din instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, pentru renovarea cărora al doilea an consecutiv sunt alocate surse din bugetul de stat.

Cristina Gurez

Share