Campanie de combatere a violenţei domestice – lansată în R.Moldova

Campanie de combatere a violenţei domestice – lansată în R.Moldova

Oficiul Avocatului Poporului, ombudsmanul Tudor Lazăr, în parteneriat cu Asociaţia „PROMO LEX”, lansează în perioada 15 octombrie – 25 noiembrie curent o Campanie de combatere a violenţei domestice cu genericul: „Familie fără violenţă, societate fără violenţă!”.

Campania va începe pe 15 octombrie, de Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural, şi va fi încheiată pe 25 noiembrie, cînd este consemnată Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei Împotriva Femeilor.

În această perioadă angajaţii Instituţiei naţionale de protecţie şi promovare a drepturilor omului şi ai Asociaţiei „PROMO LEX” vor avea întîlniri cu grupuri de cetăţeni din mai multe localităţi ale ţării, pe care îi vor informa despre mecanismele juridice de protecţie a victimelor violenţei domestice. Jurnalişti, persoane care se bucură de recunoaşterea şi aprecierea publicului larg, dar şi psihologi vor aborda chestiuni legate de impactul violenţei domestice asupra victimelor, copiilor, familiei şi societăţii în ansamblu, prejudecăţile şi stereotipurile bazate pe gen care favorizează violenţa în familie.

Angajaţii Oficiului Avocatului Poporului se vor mai întîlni cu poliţiştii de sector din cîteva raioane ale ţării şi vor discuta cu ei problemele cu care aceştia se confruntă în aplanarea conflictelor violente în familii şi asigurarea accesului victimelor violenţei domestice la justiţie.

În cadrul campaniei vor mai fi ţinute prelegeri în instituţii de învăţămînt mediu şi superior la tema violenţei domestice. În total, se planifică a fi desfăşurate peste 25 de acţiuni de instruire juridică a populaţiei la tema violenţei domestice şi măsurilor de protecţie a victimelor, de sensibilizare a publicului larg privind necesitatea combaterii ferme a fenomenului în cauză.

Activităţile din cadrul campaniei vor fi totalizate pe 25 noiembrie, la o reuniune de lucru care va întruni reprezentanţi ai instituţiilor publice centrale cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice, organizaţii internaţionale, ONG-uri care activează în domeniul promovării drepturilor femeii, reprezentanţi ai unor centre sau adăposturi pentru victimele violenţei domestice şi agresori. Pe marginea celor discutate, vor fi elaborate propuneri menite să elimine barierele existente în funcţionarea mecanismelor de prevenire şi combatere a violenţei în familie, propuneri care vor fi transmise ulterior autorităţilor de resort.

Mihaela Rotari

Share