Asistență tehnică pentru Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Asistență tehnică pentru Curtea de Conturi a Republicii Moldova

O nouă ședință organizatorică în cadrul Proiectului „Asistență tehnică pentru Curtea de Conturi a Republicii Moldova în scopul dezvoltării instituționale și îmbunătățirii procesului de audit”, finanțat de Uniunea Europeană, a avut loc la data de 26 februarie curent în regim de teleconferință, informează OFICIAL.

La ședință au participat Boris Filipov, manager de proiecte din cadrul Delegației UE, experții Kevin Suttie și Peeter Latti, precum și membrii Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), Petru Rotaru și Andrei Munteanu.

Reprezentanții CCRM și expertul Kevin Suttie au pus în discuție progresele recente înregistrate de CCRM în implementarea Obiectivului 2 „Consolidarea capacităților personalului CCRM de a efectua misiuni de audit financiar și al conformității în conformitate cu standardele de audit recunoscute internațional și cu bunele practici ale UE”.

Expertul a menționat că, suportul la distanță a fost acordat pentru susținerea etapei de planificare a misiunilor de audit financiar-pilot financiar la trei ministere, analizarea punerii în aplicare a programului de automatizare a activității de audit MKinsight în contextul misiunilor-pilot, etc.

Despre activitățile recente, realizate în contextul Obiectivului 1 „Consiliere Președintele și membrilor CCRM cu privire la dezvoltarea instituțională, în conformitate cu bunele practici INTOSAI și bunele practici ale UE, precum și cu privire la îmbunătățirea colaborării CCRM cu Parlamentul și cu alte părți interesate”, a spus expertul Peeter Latti.

Scopul ședințelor organizatorice în cadrul proiectului au scopul de a pune în discuție progresele înregistrate și impedimentele în procesul implementării obiectivelor, precum și diseminarea informației și bunelor practici.

Cristina Pendea

Share