Igor Munteanu: Neasumarea de managerii multor instituții a responsabilităților au impact negativ asupra fondurilor publice

Igor Munteanu: Neasumarea de managerii multor instituții a responsabilităților au impact negativ asupra fondurilor publice

Președintele Comisiei de control al finanțelor publice, Igor Munteanu, a prezentat Raportul de activitate a Comisiei pentru prima jumătate din 2020.

În cadrul unui briefing de presă, Igor Munteanu, a menționat că au fost prezentate 27 rapoarte de audit, 7 rapoarte financiare, 10 de conformitate și 3 follow-up-uri.

„Auditorii CCRM au exprimat 6 opinii de audit, 5 cu rezerve, care se fac atunci când CCRM a identificat carențe importante în utilizarea banilor publici (MEI, MA, ANI, CEC și ASP), iar opinia contrară în cazul „Moldsilva” a vorbit că rapoartele prezentate nu au corespuns indicatorilor și legislației. CCRM a refuzat în emiterea opiniei Raportului mun. Chișinău pentru 2017, motivul fiind că treburile contabile au suferit mai multe neajunsuri. Multe din Rapoartele financiare nu reflectă fidel starea financiară a instituției”, a spus Munteanu.

Deputatul a menționat că s-au identificat 3 factori problematici: iresponsabilitatea managerială și nerespectarea cadrului legal, inconsecvența politicilor contabile aplicate în cadrul rapoartelor și neimplementarea principiilor de bună guvernare.

Comisia a atestat neasumarea de managerii multor instituții a responsabilităților care au impact negativ asupra gestionării fondurilor publice.

Rapoartele de audit au generat și identificat grave abateri de la regulile și legile existente.

Igor Munteanu s-a referit în cadrul prezentării Raportului la carențele depistate la mai multe instituții de stat: MEI, MA, MSMPS, „Moldsilva”, Oficiul Național al Viei și Vinului, etc.. De asemenea, în Raport sunt reflectate concluziile privind „Air Moldova”, „Avia Invest”, „Gările și Stațiile Auto”.

Potrivit deputatului, datoria statului externă este de 34 miliarde de lei, internă – 25 miliarde de lei.

„Datoria externă este evaluată la 2 miliarde de dolari, iar internă la 1,5 miliarde dolari. Ca pondere în PIB asta constituie 25%. Fiecare cetățean al R. Moldova, inclusiv copii născuți, are datorie personală de 1 350 dolari, dintre care 770 dolari este datorie externă și 550 dolari datorie internă”, a mai spus Munteanu.

În concluzie, Igor Munteanu a menționat că s-a atestat o creștere a veniturilor bugetului, iar cheltuielile au crescut cu 4,4 miliarde de lei. „Republica Moldova se împrumută mult pentru consum curent și puțin pentru dezvoltare”, a conchis deputatul.

Cristina Parfeni

Share