Domeniile prioritare ale activității APME

Domeniile prioritare ale activității APME

Alianța Politică pentru o Moldovă Europeană, potrivit acordului de constituire publicat astăzi, va evalua oportunitatea operării și fezabilitatea implementării modificărilor structurale și funcționale pentru a asigura eficiența, optimizarea și transparența actului de guvernare, axându-se pe următoarele domenii prioritare:

 Consolidarea independenței și profesionalismului instituțiilor autonome cu atribuții de control, inspecție, supraveghere, aplicare a sancțiunilor penale și administrative, care au în sarcină protejarea statului de drept și a intereselor cetățenilor și agenților economici;
 Fortificarea capacităților în domeniul gestionării frontierei de stat;
 Eficientizarea controlului utilizării banilor publici;
 Consolidarea capacităților în domeniul gestionării asistenței externe;
 Dezvoltarea capacităților în domeniul atragerii investițiilor și promovării exporturilor;
 Eficientizarea administrării întreprinderilor de stat și proprietății publice;
 Consolidarea capacității instituționale în implementare reformei Administrației Publice Locale și Centrale;
 Perfecționarea și transparentizarea procedurilor de achiziții publice;
 Optimizarea controlului în domeniul infracțiunilor economice;
 Reformarea sistemului de administrare și executare judecătorească
 organizarea și administrarea activității organelor centrale de specialitate, a autorităților administrative din subordinea acestora, în corespundere cu Acordul de Asociere și strategiilor sectoriale.

Doina Secrieru

Share