Volumul II ”Arbori seculari” din seria ”Ariile naturale protejate din Republica Moldova” – editat

Volumul II ”Arbori seculari” din seria ”Ariile naturale protejate din Republica Moldova” – editat

MESAJ: Arborii seculari sunt o categorie aparte de monumente ale naturii de importanţă naţională, de valoare istorică şi cultural-educativă. 

Cu suportul Fondului Ecologic Național a fost editat volumul II ”Arbori seculari” din seria ”Ariile naturale protejate din Republica Moldova”.
e628a3be2825b9f44a5821b7bcf32281 109 300IMG 1437 douaGheorghe Postolache, profesor, doctor habilitat în biologie, şeful  Laboratorului Geobotanică şi Silvicultură al Grădinii Botanice (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei a scos cîțiva ani în urmă de sub teascurile tipografiei o rară și prețioasă ediție – recomandări elaborate pentru ameliorarea stării arborilor seculari de pe teritoriul Republicii Moldova.
Cercetările anterioare din domeniul arborilor seculari, grație efortului financiar al Fondului Ecologic Național, au stat la baza volumului II ”Arbori seculari” din seria ”Ariile naturale protejate  din Republica Moldova”.
În Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat nr. 1538 din 25.02.98 sînt menţionaţi 433 de arbori seculari, care cresc în 158 de amplasamente. De la 1998 încoace, o mare parte din arborii ocrotiţi de stat au fost afectaţi de impacturi naturale şi antropice. Unii au fost doborâţi de vânturi, alţii s-au uscat, de aceea a apărut necesitatea determinării stării actuale a acestor arbori. Cercetările savanților de validare au scos în evidență  starea actuală fiind trecuți în Lista arborilor protejați de stat. Astfel în această listă rămîn înregistrați 342 arbori aflați în 116 amplasamente și această listă ar putea fi considerată ca registru actual al arborilor seculari ocrotiţi din Moldova. Concomitent, sunt propuși de fi incluși în listă menționată alți 29 de arbori care cresc în 25 de amplasamente – păduri, rezervații, teritorii ale primăriilor sătești.

Îndemnul din prefața ediției oglindește poziția oamenilor de știință, care semnalează dispariția multor arbori seculari, mai ales a celor uriași și foarte bătrîni. Numai pe parcursul ultimilor 40 de ani, 130 de arbori din Lista celor seculari protejați de stat au fost recunoscuți ca substanțial afectați, 77 din ei fiind irecuperabili.
Volumul are un caracter științific și de popularizare a cunoștințelor despre arborii seculari, fiind destinat specialiștilor din domeniul conservării biodiversității, profesorilor, studenților și elevilor. Cartea se adresează și publicului larg, interesat de patrimoniul natural al Republicii Moldova, studiul constînd în generalizarea informației privind starea actuală a arborilor seculari, printr-o documentare științifică complexă cu recomandări și măsuri necesare în vederea optimizării procesului de conservare a lor.

 

Mihaela Rotari

Share