Vama a constatat apariția obligației vamale suplimentare de peste 6 mln. lei

Vama a constatat apariția obligației vamale suplimentare de peste 6 mln. lei

În rezultatul controalelor ulterioare finalizate în perioada 16 – 27 mai 2022, Serviciul Vamal a constatat apariția obligației vamale suplimentare în cuantum de 6 743 323 lei, informează OFICIAL.

Au fost constatate următoarele tipuri de încălcări ale legislației vamale:

prin intermediul asistenței administrative internaționale în domeniul vamal a fost stabilit că, la momentul vămuirii, a fost acordată neîntemeiat scutirea de taxă vamală în baza originii preferențiale a mărfurilor;
atribuirea eronată a codului tarifar al mărfurilor importate (agregate pentru pompare/irigare), fapt ce a condus la beneficierea neîntemeiată de tratament tarifar favorabil (scutirea de TVA (20%) și taxa vamală (10%));
atribuirea eronată a cotei accizei pentru mărfurile accizate importate;
clasificarea tarifară eronată a mărfurilor importate (suplimente alimentare; suport pentru cuplarea remorcii la tractor), fapt ce a condus la neîncasarea taxei vamale (15%; 5%) și diminuarea TVA (de la 20% la 8%), încasate la momentul vămuirii;
utilizarea mijloacelor de transport destinate transportării persoanelor cu dizabilități de către alte persoane decît cele autorizate;
acordarea neîntemeiată a tratamentului tarifar favorabil pentru elementele pe valoare în cadrul unor importuri a mărfurilor destinate realizării proiectelor investiționale;
aplicarea neîntemeiată a tratamentului tarifar favorabil (răsad), fapt ce a condus la diminuarea TVA (de la 20% la 8%), încasate la momentul vămuirii.

Ca rezultat al conformării voluntare a unui agent economic, prin depunerea în adresa organului vamal a cererilor privind scoaterea de sub supraveghere vamală a mărfurilor (captractor), importate cu beneficierea de facilități fiscale și vamale, au fost recalculate drepturile de import corespunzătoare.

Facem apel către persoanele fizice și juridice să fie vigilenți și să respecte legislația fiscală și vamală!

Totodată, vă informăm că, potrivit prevederilor art. 232 alin. (2) Cod Vamal al RM, în cazul în care persoana, pînă la iniţierea controlului ulterior, comunică din proprie iniţiativă, în scris organului vamal despre comiterea contravenţiilor vamale prevăzute la art.231 pct.6) şi pct.11) din Codul vamal al RM, cu anexarea actelor justificative, aceasta se eliberează de răspundere materială şi contravenţională, cu condiţia achitării incontestabile şi benevole a drepturilor de import datorate şi a penalităţilor calculate.

Share