Va părăsi Parlamentul? Un deputat a fost ales președinte al raionului Ștefan Vodă!

Va părăsi Parlamentul? Un deputat a fost ales președinte al raionului Ștefan Vodă!

La data de 3 iulie curent, a avut loc ședința Consiliului raional Ștefan Vodă, în ordinea de zi fiind puse opt chestiuni. Din 33 de consilieri noi aleși au fost prezenți 32. Ședința a fost prezidată de dl Nicolae Orlov, cel mai în vârstă consilier raional, consilier din partea PCRM, și Lia Banari, cel mai tânăr consilier din partea PDM.

Reprezentantul Comisiei Electorale Centrale, dl Alexandru Semionov, a mulțumit colegilor, membrilor comisiei electorale de circumscripție Ștefan Vodă, care pe parcursul perioadei electorale au dat dovadă de profesionalism înalt, apoi a felicitat aleșii poporului cu încrederea acordată de alegători și a dat citirii hotărârea instanței de judecată din 24 iunie 2015 cu privire la confirmarea legalității alegerilor raionale, validarea mandatelor consilierilor raionali și confirmarea listei candidaților supleanți în cadrul scrutinului electoral din data de 14 iunie 2015. Alexandru Semionov a înmânat mandatele consilierilor raionali.

 La ședință au fost constituite trei fracțiuni în cadrul Consiliului raional – PDM (președinte Vasile Buzu), PLDM (președinte Maria Pălărie), PCRM (președinte Nicolae Orlov) și coaliția de guvernare, în componența căreia au intrat consilierii din fracțiunile PDM și PLDM. La fel au fost stabilite domeniile de activitate, componența numerică și nominală a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional. După ce unanim a fost votată de consilieri încetarea mandatelor președintelui, Vasile Buzu, și vicepreședinților, Nicolae Orlov și Vasile Maxim, a fost pusă în discuție alegerea președintelui raionului Ștefan Vodă.

 Din numele coaliției de guvernare a fost propusă candidatura lui Nicolae Molozea, deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea PDM, alte candidaturi n-au fost înaintate, astfel, cu majoritatea voturilor a fost ales noul președinte al raionului –Nicolae Molozea. La propunerea Nicolae Molozea, președintelui raionului, cu majoritatea voturilor au fost aleși doi vicepreședinți –Vasile Gherman și Alexandru Pavlicenco, ambii din partea PLDM.

Conducerea raionului și consilierii au promis că activitatea lor va fi îndreptată spre binele locuitorilor raionului Ștefan Vodă.

Mihaela Rotari

Share