USMF „Nicolae Testemiţanu” trage linie. Vezi câte s-au realizat într-un an la capitolul activitate științifică!

USMF „Nicolae Testemiţanu” trage linie. Vezi câte s-au realizat într-un an la capitolul activitate științifică!

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” a făcut bilanțul activității științifice desfășurate pe parcursul unui an. Rezultatele au fost prezentate în cadrul ședinței în plen care a marcat încheierea Zilelor Universității, potrivit unui comunicat de presă.

Manifestarea a fost deschisă de Olga Cernețchi, prorector pentru asigurarea calității și integrării în învățământ, care a făcut o trecere în revistă a activităților științifice, socio-culturale și sportive, desfășurate cu prilejul Zilelor USMF „Nicolae Testemiţanu”. Profesorul Cernețchi a remarcat creșterea prezenței studenților la lucrările Conferinței științifice anuale,  în cadrul celor 24 de secții și subsecții, la care au participat în total peste 2500 de persoane. Totodată, prorectorul a adus felicitări, în numele comunității universitare, profesorului universitar Viorel Prisacari, șef catedră Epidemiologie, cu numirea în funcția de vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei.

DSC_7644Gheorghe Rojnoveanu, prorector pentru activitate științifică, a punctat cele mai frumoase realizări în domeniul științei și inovării, obținute de Universitatea noastră în acest an, cea mai importantă fiind confirmarea titlului de instituție cu recunoaștere internațională, inclusă în categoria A de către Consiliul Național de Acreditare și Atestare. În raportul de evaluare, cel mai cotat profil a fost Chirurgia – 75,4%, urmat de Medicina internă (69,1%), Sănătatea mamei şi copilului (62,0%), profilul Medico-biologic (61,1%), Farmacie (58,7%), Sănătate publică şi management (53,3%) și Stomatologie (52,1%).

 O altă performanță a înregistrat-o profesorul Constantin Ețco, Școala de Management în Sănătate Publică, care a obținut Premiul Național în domeniul Științei pentru contribuție în dezvoltarea managementului sistemului de sănătate și implementarea asigurărilor medicale obligatorii în Republica Moldova.

DSC_7651Este de menționat faptul că Marin Vozian, asistent universitar la Catedra de chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi”, a devenit laureat al Concursului Național Teza de doctor de excelență a anului 2016 („Diagnosticul şi tratamentul mucocelului apendicular”), inițiat de CNAA.

Prorectorul Rojnoveanu a venit cu propuneri pentru anul în curs, cum ar fi creșterea vizibilității științifice și sporirea impactului instituției noastre prin publicarea rezultatelor cercetărilor în reviste cu factor de impact, precum și aplicarea cerinţelor internaţionale pentru manuscrisele acceptate spre publicare în Revista de Științe ale Sănătății din Moldova, elaborarea și implementarea modulului Ştiinţă în Sistemul Informațional de Management Universitar, dezvoltarea continuă a compartimentului Cercetare pe portalul universitar. O altă recomandare a fost ca toți autorii să-și publice lucrările și tezele de doctorat în Repozitoriul Instituțional (http://library.usmf.md:8080/jspui/), dar și să contribui la sporirea vizibilității proiectelor de cercetare.

Prorectorul Rojnoveanu a reamintit comunității universitare că anul viitor este declarat, prin hotărâre de Guvern, – Anul Nicolae Testemițanu, fapt pentru care toate manifestările științifice organizate în 2017 vor fi consacrate ilustrului savant.

DSC_7603În cadrul ședinței s-a vorbit și despre potențialul științific al Universității noastre, finanțarea științei și inovării, statutul proiectelor de cercetare,  bursele de doctorat, doctoratele în cotutelă, publicațiile științifice, activitatea inovațională și transferul tehnologic, participarea la expoziții naționale și internaționale, instruirea prin doctorat ș.a.

Valeria Țurcanu, șefa Direcției științe a Asociației Studenților și Rezidenților în Medicină, a prezentat rezultatele obținute de studenți și rezidenți pe parcursul anului universitar 2015-2016. Un accent deosebit s-a pus pe mobilitatea studenților și schimburile de experiență, desfășurate în cadrul mai multor programe internaționale de educație medicală și acorduri de colaborare cu instituții de profil. Printre prioritățile ASRM pentru anul în curs sunt: înregistrarea Asociației ca membru în mai multe organizații internaționale, în special în EMSA (European Medical Students Associations), participarea la întrunirea EuRegMe în Istanbul, continuarea schimbului de experiență cu Prima Universitate de Stat de Medicină din Sankt Petersburg „I. P. Pavlov”, cooptarea studenților în cercurile științifice ale catedrelor și crearea unei baze de date pentru ținerea evidenței activității științifice a mediciniștilor.DSC_7607

Toți participanții la lucrările Conferinței științifice anuale au primit certificate de participare, iar premianții au fost menționați cu diplome de gradul I, II și III pentru performanțe în activitatea de cercetare.

Locul I a fost acordat la 12 studenți, 11 rezidenți, 9 doctoranzi, 6 asistenți, 3 conferențiari, 3 lectori, 2 secundari clinici, unui profesor, cercetător științific și unui bibliotecar. Totodată, au fost desemnați premianți autorii a patru monografii, două manuale, trei compendii/ghiduri și șase articole publicate în reviste cu factor de impact. Aceștia vor fi stimulați și cu un premiu bănesc.

dsc_7597 dsc_7602 dsc_7603 dsc_7613 dsc_7619 dsc_7625 dsc_7644

Mihaela Rotari

Share