Ședință trilaterală privind dezvoltarea durabilă a Deltei Dunării şi Prutului Inferior

Ședință trilaterală privind dezvoltarea durabilă a Deltei Dunării şi Prutului Inferior

În perioada 3 – 5 februarie curent, la Cahul se desfășară a doua ședință a Comisiei Trilaterale Comune (JTC) din cadrul Proiectul transfrontralier „Consolidarea reţelei de arii naturale protejate pentru protejarea biodiversităţii şi dezvoltării durabile în regiunea Delta Dunării şi Prutul Inferior – Natura PAN”. La ședință vor participa și membrii grupurilor de lucru pentru sprijinirea activității Comisiei Trilaterale Comune România, Ucraina, Republica Moldova.

Întrunirea este organizată de Unitatea de Implementare a Proiectului din cadrul Agenției „Moldsilva”. Activitatea Comisiei Trilaterale Comune se va axa pe evaluarea progresului implementării proiectului, soluționarea problemelor de implementare, iar activitatea grupurilor de lucru va avea în prim plan probleme de reconstrucţie ecologică, conservarea biodiversităţii şi utilizarea durabilă a resurselor, dar și obiectivele planului de management comun și analiza comparativa a legislației de mediu din România, Republica Moldova, Ucraina.

Amintim că proiectul transfrontralier are ca obiectiv general reducerea pierderilor de biodiversitate şi îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei locale prin introducerea unei abordări complexe a managementului resurselor naturale în zona transfrontalieră a Deltei Dunării şi Regiunii Prutul de Jos inclusiv consolidarea implicării comunitare în regiune. Scopul acestor întâlniri este îmbunătăţirea capacităţilor instituţionale şi tehnice pentru managementul transfrontalier al zonelor protejate din regiunea Deltei Dunării şi Prutul de Jos.

Doina Secrieru

Share