“Reconstrucţia ecologică a zonelor umede”a întrunit specialiști din RM, România și Ucraina

“Reconstrucţia ecologică a zonelor umede”a întrunit specialiști din RM, România și Ucraina

Institututul Naţional de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării din or. Tulcea România, a desfășurat un atelier de lucru privind „Reconstrucţia ecologică a zonelor umede”. La seminar a participat și o echipă a Agenţiei „Moldsilva” formată din membrii Unității pentru Implimentarea Proiectelor şi specialiştii Rezervaţiei Naturale „Prutul de Jos”. Evenimentul a întrunit peste 45 de specialişti din domeniile ariilor protejate şi reconstrucţiei ecologice, precum şi membrii unităţilor de implementare din partea celor trei ţări participante la proiect (România, Ucraina, Republica Moldova).

Activitatea în cadrul atelierului de lucru a fost organizată pe mai multe module: aspecte teoretice şi practice ale activităţilor de reconstrucţie ecologică în cadrul zonelor umede şi bazinelor acvatice. Necesitatea lucrărilor de reconstrucţie ecologică în Europa; reconstrucţia ecologică a polderelor din zonele umede; redimensionarea activităţilor ecologice şi economice în zona Dunării de Jos. Managementul inundaţiilor în cadrul scenariilor Win-Win; reconstrucţia ecologică a zonelor umede. Situaţia în cadrul canalelor şi lacurilor de acumulare; caracterizarea hidromorfologică a bazinelor acvatice prin prisma analizei fractale – un instrument în suportul deciziilor privind reconstrucţia ecologică; studiu de caz în reconstrucţia ecologică a zonei umede şi lacului Fortuna în or. Tulcea, România.

Reamintim că obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea pierderilor de biodiversitate şi îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei locale prin introducerea unei abordări integrate a managementului resurselor naturale în zona transfrontalieră a Deltei Dunării şi Regiunii Prutul de Jos şi consolidarea implicării comunitare în regiune. Acest proiect este implementat de  Agenţia „Moldsilva” în perioada 2013 – 2015 și finanțat prin Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013.

 

Maria Rooşca

 

Share