Poliția de Frontieră va dispune de propriul Plan de Integritate

Poliția de Frontieră va dispune de propriul Plan de Integritate

Departamentul Poliției de Frontieră a definitivat procesul de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Poliției de Frontieră, procedură  inițiată la data de 12.05.2014, în colaborare cu Centrul Național Anticorupție. Procesul dat prevede identificarea factorilor instituţionali care favorizează sau pot favoriza corupţia, precum şi elaborarea unor măsuri viabile de  minimizare a efectelor acestora.

Evaluarea în cadrul instituţiei a fost efectuată de către grupul de evaluare a riscurilor de corupţie, înstituit prin ordinul șefului Departamentului. În grupul de  lucru a fost inclus şi reprezentantul Centrului Naţional Anticorupţie, inspector principal al Secţiei evaluarea riscurilor de corupţie, Virginia Moraru, care, în conformitate cu Metodologia de evaluare a riscurilor de corupţie în instituţiile publice, aprobată prin HG nr. 906 din 28.07.2008, patronează procesul de evaluare.

Ieri, 2 iulie, în cadrul ședinței de totalizare, membrii grupului de lucru au prezentat și propus spre aprobare documentele derivate din procesul de evaluare, după cum urmează:
1.        Planul de Integritate pentru perioada iunie 2015 – iunie 2017;
2.        Inventarul  măsurilor de prevenire a corupției în cadrul Poliției de Frontieră;
3.        Raportul final privind evaluarea riscurilor de corupţie în cadrul  Departamentului Poliţiei de Frontieră.

În Planul de Integritate aprobat sunt identificate, per total, 9 domenii sensibile din punct de vedere al corupției, care înglobează, la rândul lor, vulnerabilitățile aferente. Totodată, au fost elaborate o serie de recomandări pentru excluderea sau diminuarea efectelor respectivelor riscuri de corupție.

Inventarul  măsurilor de prevenire în cadrul Departamentului Poliției de Frontieră, reprezintă o totalitate de instrumente de prevenire aprobate la nivel național și instituțional, implementate de către instituția în cadrul căreia se efectuează evaluarea. Acesta însumează un număr de 12 măsuri anticorupție, indicând, de asemenea, statutul de realizare/implementare, precum și indicatorii relevanți pentru fiecare în parte.

Membrii grupului de evaluare au constatat că lipsa criteriilor de stabilire şi aplicare a coeficientului diferenţiat de salarizare, precum și a cunoştinţelor temeinice în  domeniul Standardelor de Integritate şi Anticorupţie reprezintă unele dintre cele mai răspândite cauze care determină instigarea la săvârșirea actelor de corupție și/sau a celor conexe. Prin urmare, s-a stabilit ca principale acțiuni să fie concentrate pe identificarea şi aprobarea  unor criterii de majorare a coeficientului de salarizare pentru poliţiştii de frontieră,  dar și perfecționarea proceselor de lucru și a sistemelor de supraveghere și control al frontierei de stat, precum și educarea în spiritul integrității profesionale.

Șeful Poliției de Frontieră, Dorin Purice, și-a exprimat gratitudinea pentru receptivitatea manifestată de către reprezentanții CNA care au acceptat inițiativa instituției de a planifica și demara acțiunile de evaluare a domeniilor vulnerabile pentru fiecare segment de activitate. Șeful Departamentului a specificat că Poliţia de Frontieră este implicată plenar în acţiuni de amploare privind prevenirea şi combaterea actelor de corupţie, iar datorită suportului  CNA, acţiunile demarate capătă o pondere şi mai mare, atât în raport cu personalul angajat, cât şi cu nivelul de credibilitate al instituţiei.

La rândul său, Președintele grupului de evaluare a riscurilor de corupție, șeful adjunct al Poliției de Frontieră, Ianuș Erhan i-a mulțumit reprezentantului CNA, Virginia Moraru pentru implicarea activă în organizarea și desfășurarea impecabilă a procesului de evaluare derulat.

Dumnealui a menționat faptul că Poliția de Frontieră își asumă responsabilitatea de a asigura implementarea  respectivelor acte, astfel încât să fie asigurată continuitatea recomandărilor expuse în acestea.

În intervenția sa, reprezentantul CNA, Virginia Moraru, a subliniat faptul că instituția pe care o reprezintă va susține în continuare astfel de inițiative, care denotă transparență și responsabilitate din partea echipei manageriale a organizației evaluate.

Virginia Moraru a apreciat nivelul de integritate al angajaților Poliției de Frontieră, relevat după efectuarea evaluării aferente, declarând că implementarea politicilor și instrumentelor anticorupție în cadrul instituției au fost realizate la un nivel înalt. Dumneaei și-a exprimat ceritudinea că măsurile propuse vor fi realizate în termenii și condițiile stabilite.

Menționăm faptul că una dintre cele mai importante etape ale procesului de evaluare a riscurilor de corupție a fost susținută printr-un proiect financiar al Ambasadei SUA, în cadrul căruia a fost posibilă efectuarea unei vizite de studiu la cele mai relevante instituții de resort din Polonia, țară care este şi membru al Uniunii Europene şi care a agreat şi integrat în sistemul său legislativ şi instituţional cele mai relevante măsuri anticorupţie promovate la nivel european.

Documentele aprobate în cadrul ședinței urmează a fi plasate pe pagina web a instituției, prin instituirea unei noi rubrici, dedicate exclusiv documentelor de politici anticorupție.

PI_1 PI_2 PI_3 PI_4 PI_5

Maria Roşca

Share