Planul strategic al CEC pentru anii 2016-2019, propus consultărilor publice

Planul strategic al CEC pentru anii 2016-2019, propus consultărilor publice

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul Planului strategic al Comisiei Electorale Centrale pentru anii 2016-2019.

Termenul limită pentru prezentarea propunerilor de ajustare a Planului strategic este 6 noiembrie 2015.

Recomandările, opiniile, propunerile pot fi prezentate pe suport de hârtie la adresa juridică a Comisiei Electorale Centrale.

Doina Secrieru

Share