Locuri vacante pentru trainingul privind obținerea statutului de instituție gazdă a activității de voluntariat în RM

Locuri vacante pentru trainingul privind obținerea statutului de instituție gazdă a activității de voluntariat în RM

În 10, 11 și 28 septembrie, precum și 6, 12 și 13 octombrie 2015 TDV ca Secretariat al Coaliţiei Voluntariat cu sprijinul trainerilor de la Academia Nicolae Dumitrescu a instruit 105 organizaţii / instituții să pregătească dosarul de aplicare pentru a obţine statutul de instituție gazdă a activității de voluntariat de la Comisia de Certificare a Instituției Gazdă a Activității de Voluntariat (CCIGAV) de pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului, informează serviciul de presă al MTS.

Pentru luna noiembrie au rămas doar 144 de locuri vacante, urmând să mai fie instruite 175 de organizații / instituții (31 locuri sunt deja ocupate).

Informații logistice:

Date de desfășurare: 2, 3, 4, 5, 9, 16, 17 și 18 noiembrie 2015 (aceiași instruire se repetă de 8 ori).
Participanți: La fiecare instruire pot aplica 20 organizații / instituții de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Înregistrarea se face pe tdv_secretariat@yahoo.com sau la numerele de telefon 022 567 551 şi 079 450 027.
Participarea la instruire este gratuită: Participanții vor beneficia din partea organizatorilor TDV de prânz la restaurantul La Plăcinte și de pauze de ceai / cafea. Transportul participanților din teritoriu va fi rambursat la prezentarea biletului (lor) de transport și a copiei după buletinul de identitate.
Cerințe: organizația / instituția trebuie să transmită în format electronic, o delegare care trebuie să conțină: antetul instituţiei; data; titlul scris cu litere de tipar DELEGARE (unele organizaţii / instituţii au eliberat chiar un ordin / decizie / hotărâre); un text cu formularea aproximativă: „Prin prezenta se împuterniceşte [nume prenume, poziţie] să reprezinte [nume instituţie/organizaţie]la cursul de instruire [pot fi specificate date mai concrete: cine organizează, denumire proiect etc.] care vizează pregătirea dosarului pentru obtinerea statutului de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat. [Nume, prenume persoana împuternicită] este responsabilă de pregătirea dosarului, iar acesta va fi depus la CCIGAV în termen de maxim 1 lună de la finalizarea instruirii.”; semnătura conducătorului şi ştampila.
Locație de desfășurare: Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 148, tel. 022 210 576), situat la et. 3 al Bibliotecii Municipale „B.P. Hașdeu” (intrarea prin curtea din spate a clădirii situată în dreptul Statuii lui Ștefan cel Mare de lângă Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, pe partea opusă a bd. Ștefan cel Mare și Sfânt).
Agendă și program: instruirea va avea loc între 9:30 – 17:00. Pentru mai multe detalii vedeți anexată Agenda instruire certificare voluntariat.
Cele 105 organizații / instituții instruite sunt:
1. AEGEE
2. AFI
3. AIESEC Chișinău
4. Alianţa Studenţilor din Moldova
5. Asociaţia culturală Noua Acropolă Chişinău, filiala Chișinău of O.I.N.A. Romania (O.I.N.A. RO)
6. AO Asociația de Dezvoltare a Tinerilor Ruseșteni
7. Asociația de Dezvoltare Durabilă ,,Generatia Pro”
8. Asociația de Educatie Civică „Viitorul Începe Azi”
9. Asociația Internațională pentru Educație din Republica Moldova (AIERM)
10. AO Alternative Sociale
11. AO ”Always Together”
12. AO Anima
13. AO „ARTENA”
14. AO Asociația Muzical-Corală din Moldova
15. AO Asociaţia pentru Iniţiativă şi Implicare Civică „VERITAS”
16. AO Asociația Umanitară „FILANTROPIA CREȘTINĂ”
17. AO „Caritate-Echimăuţi”
18. AO „Caroma Nord”
19. AO Centru de Inovații și Cunoastere în Business (CICB)
20. AO Centrul International „La Strada”
21. AO Centrul Regional de Dezvoltare Socio Economică (CRDSE)
22. AO Centrul ”Speranța”
23. AO C.I.S.T.E. Certitudine
24. AO Clubul de Femei „Comunitate”
25. AO „Cuget”
26. AO ”Dalida”
27. AO „Demos”
28. AO Dorința
29. AO EcoContact
30. AO „ECOU”
31. AO Femeia și Copilul Protecție și Sprijin
32. AO Femina-Sport
33. AO Generația Mea
34. AO Grupul de Iniţiativă a Tinerilor pentru Viitor
35. AO ”Începutul vieţii”
36. AO Înţelegem Autismul
37. AO „Мamele pentru Viaţă”
38. AO Mişcarea Creştinilor Muncitori al Serviciului International de Asistenţă Socială (A.O. MCL-SIAS Moldova)
39. AO ”Paradis”
40. AO Pas cu Pas regiunea SUD
41. AO Părinţi şi Pedagogi Sîrcoveanu
42. AO „Perspectiva”
43. AO Principii Sănătoase
44. AO Promotorii Noului
45. AO Prudens
46. AO Renaşterea
47. AO Societatea de Planificare a Familiei din Moldova (SPFM)
48. AO Socio-Ecologica ,,CLEMENTIA”
49. AO Speranță și Sănătate
50. A.O. ”Studenţii Administraţiei Publice” (AOSAP)
51. AO Șanse egale pentru toți
52. AO TDV Bălți
53. AO Uniunea pentru prevenirea HIV și reducerea riscurilor
54. AO „Viața Nouă”
55. Asociația pentru Dezvoltare Creativă (ADC)
56. APP Tahnăuţi
57. Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM MD)
58. Asociația Femeilor pentru Protectia Mediului și Dezvoltarea Durabila (AFPMDD)
59. Asociaţia Proprietarilor Pensiunilor Turistice Rurale „Cheia satului”
60. Asociaţia Regională a mamelor cu mulţi copii şi a femeilor-întreprinzătoare din Găgăuzia „Vesta”
61. Asociația ”Solidaritate Europeană pentru Apa în Moldova” (SEAM)
62. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
63. Centrul de Business Bulgar în R. Moldova
64. Centrului comunitar multifuncțional,,Arca lui Noe” (DASPF Orhei)
65. Centrului de Informare şi Documentare NATO din Moldova
66. Centrul de Plasament al Copilului ,,Regina Pacis”
67. Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii “Memoria” (RCTV “Memoria”)
68. Centrul de Resurse pentru Tineri ”UniT” Criuleni
69. Centrul de Resurse ,,Dialog-Pro”
70. Centrul Internaţional de Training şi Dezvoltare Profesională (CTPD)
71. Centrul Internaţional „Inovatica-Optim”
72. Centrul pentru educatie antreprenoriala si asistenta in afacere (CEDA)
73. Centrul Republican pentru Copii şi Tineret „Artico”
74. Coaliția Nediscriminare
75. CSC Moldova
76. CSPT Ana Drochia
77. CSPT ATIS Bălți
78. CSPT Nisporeni
79. CSPT ”Pro Salva”, Strășeni
80. Direcția de Asistență Socială și Protecție a Familiei Orhei
81. Direcția de Asistență Socială și Protecție a Familiei Ungheni
82. DVV International Moldova
83. Federaţia Natională de Karat-Do
84. FB „Caritas Moldova”
85. Fundaţia de Binefacere Casa Providenţei
86. Fundatia de caritate pentru copii Clipa Siderală
87. Fundatia Filantropică Medico-Socială „Angelus Moldova” (Hospice Angelus)
88. Fundaţia Regina Pacis
89. Gimnaziul Nicolae Costin
90. Grădiniţa-creşă „Garofiţa” nr.1
91. Institutul de Politici și Reforme Europene
92. Institutul de Rezolvare a Conflictelor (AO InReCo)
93. Junior Achievements Moldova
94. Keystone Moldova
95. Liceul Teoretic Ștefănești
96. Liceul Teoretic ,,Ştefan cel Mare”, s. Mihailovca, r-ul Cimişlia
97. Liceul Teoretic Ștefan cel Mare, s. Carabetovsca, r-ul Basarabeasca
98. MediaPoint
99. Misiunea fără frontiere
100. Misiunea Socială Diaconia a Mitropoliei Basarabia a RM
101. Oficiul Central de probaţiune (Strategia de Reformare a Sectorului Justitiei – ERSJ)
102. ONG „CIVIS”
103. ORA International Moldova
104. Primăria Cimișlia
105. Serviciul de Asistență psihopedagogică Cimișlia (SAP)

Reamintim că:
Munca de voluntariat efectuată în cadrul unei entități juridice care nu deține statutul de instituție gazdă a activității de voluntariat este ilegală, percepută ca muncă la negru și se pedepsește în conformitate cu prevederile legale.
Conform legislaţiei în vigoare din Republica Moldova persoanele juridice publice şi private fără scop lucrativ (necomerciale) pot implica proprii voluntari doar dacă deţin statutul de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat.
Utilizarea instrumentelor de voluntariat (contractul, carnetul de voluntar, certificatul nominal, scrisoarea de recomandare, registrele) de către o altă entitate decât instituția gazdă, precum și neutilizarea lor de către instituția gazdă certificată, este ilegală, abuzivă și se pedepsește în conformitate cu prevederile legale.
Tinerii care fac voluntariat în alte entități decât instituția gazdă a activității de voluntariat certificată nu vor beneficia de măsurile legale de stimulare ale voluntariatului (experiență și vechime în muncă, credite educaționale, facilități la cazare și bursă etc.).
Această activitate este realizată în cadrul programului de Granturi 2015 lansat de Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova.

Instruirea este realizată şi prin programul Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabila in Moldova, implementat de FHI 360. Trainingul este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin TDV și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA

Share