Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale, adoptat

Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale, adoptat

La 5 august curent, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Planul de acțiuni pentru anii 2015-2017 privind implementarea Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale pînă în anul 2020, aprobată anterior prin Hotărârea Guvernului nr. 880 din 22.11.2012.

Proiectul Planului de acțiuni a fost elaborat de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, ca autoritate cu responsabilități de bază în cadrul sistemului național de proprietate intelectuală, cu sprijinul și implicarea a 26 de instituții-partener vizate în Strategie.

Acest plan reprezintă cea de-a doua etapă din procesul de implementare a Strategiei naţionale în domeniul proprietății intelectuale și este orientat pe punerea în practică a mecanismelor şi programelor elaborate la etapa precedentă, promovarea managementului proprietăţii intelectuale, asigurarea creşterii capacităţii de inovare a instituţiilor de cercetare, a rolului proprietăţii intelectuale în funcţionarea întreprinderilor mici și mijlocii, valorificarea modalităţilor practice de înregistrare şi protecţie a indicațiilor geografice și denumirilor de origine, organizarea acţiunilor concertate antipiraterie şi anticontrafacere. Planul de acțiuni pentru anii 2015-2017 constituie o continuitate a planului precedent atît la nivel conceptual, cît și structural.

Ţinând cont de caracterul complex şi multifuncţional al proprietăţii intelectuale şi implicarea sa în toate domeniile vieţii economice, ştiinţifice, culturale şi sociale a ţării, structura Planului reflectă obiectivele generale și specifice ale Strategiei, stabilește acţiunile necesare pentru atingerea obiectivelor, termenele de realizare, autoritățile responsabile, rezultatele preconizate ale implementării etc.

Rezultatele îndeplinirii de către ministerele și instituțiile vizate a acțiunilor specificate în Planul de acțiuni pentru anii 2015-2017 urmează să fie reflectate de către AGEPI în raportul de monitorizare consolidat, care va fi aprobat de către Comisia Naţională pentru Proprietatea Intelectuală și prezentat Guvernului Republicii Moldova. Ca urmare, va fi elaborat și aprobat Planul de acțiuni pentru anii 2018-2020, care va constitui etapa finală de implementare a Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale.

 

Mihaela Rotari

Share