Mii de exemplare ale revistei ştiinţifico-metodice “Teoria şi arta educaţiei fizice în şcoală”, oferite gratis de MTS

Mii de exemplare ale revistei ştiinţifico-metodice “Teoria şi arta educaţiei fizice în şcoală”, oferite gratis de MTS

Joi, 31 martie,  s-a desfăşurat seminarul dedicat „Competenţelor profesionale ale cadrelor didactice de educaţie fizică şi sport”, unde au participat specialişti din direcţii de învăţământ a 32 de raioane. Seminarul s-a desfăşurat cu aportul Ministerului Tineretului şi Sportului, potrivit unui comunicat de presă.

În acest context, s-a discutat pe marginea următoarelor subiecte: “Formarea specialistului în domeniul culturii fizice şi sportului prin prisma cerinţelor pieţii muncii”, „Organizarea și desfășurarea Olimpiadelor raionale la disciplina Educația fizică”, „Competenţele profesionale ale profesorilor de educaţie fizică”, precum şi “Autoinstruirea – componenta de bază a formării profesionale continuă a specialistului”.

În cadrul seminarului au fost distribuite gratis numerele 1, 2 şi 3 ale revistei ştiinţifico-metodice “Teoria şi arta educaţiei fizice în şcoală” pentru anul 2015. Revista are drept obiectiv să informeze profesorii de educaţie fizică şi sport despre inovaţiile din domeniu.

Domnul Victor Zubcu, Ministrul Tineretului şi Sportului a argumentat necesitatea acestui sprijin ştiinţifico-metodologic pentru profesori la disciplina educaţie fizică şi sport, benefic pentru toate treptele de învăţământ, asigurând astfel eficienţa şi reuşita actului pedagogic.

Revista  ştiinţifică constituie un aport considerabil în formarea cadrelor didactice în spiritul respectării pricipiilor ştiinţifico-metodologice, devenind o punte de legătură între subiecţii indispensabili ai procesului educaţional: şcoală şi ştiinţă.

cov_7

 

Mihaela Rotari

 

Share