Ședință la CCRM privind examinarea Raportului auditului operațiunii „Modernizarea sectorului sănătății în R. Moldova”

Ședință la CCRM privind examinarea Raportului auditului operațiunii „Modernizarea sectorului sănătății în R. Moldova”

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), la data de 28 iulie curent, a examinat în cadrul ședinței online, Raportul auditului situațiilor financiare ale Operațiunii „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” încheiate la 31 decembrie 2020, informează OFICIAL.

Operațiunea ,,Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” a fost inițiată în scopul reducerii riscurilor-cheie aferente bolilor non-transmisibile, sporirii eficienței serviciilor de sănătate oferite populației, reducerii invalidității și incapacității de muncă precum și îmbunătățirii indicatorilor de sănătate în Republica Moldova.

Acordul de finanțare a fost semnat în anul 2014 și prevede acordarea unui împrumut în valoare de 20 mil. drepturi speciale de tragere (DST), echivalentul a 30,8 mil. dolari SUA. Finanțarea programului este acordată sub formă de suport bugetar, iar suma este debursată în baza realizării indicatorilor stabiliți între Banca Mondială, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) și Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).
Misiunea de audit a avut ca scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că situațiile financiare ale Operațiunii ,,Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” încheiate la 31 decembrie 2020, nu conțin denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau eroare, cu emiterea unei opinii.

În opinia Curții de Conturi, situațiile financiare ale Operațiunii „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă şi fidelă, în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate și cadrul de raportare aplicabil.

Potrivit constatărilor în anul 2020 au fost planificate și aprobate 76,8 mil. lei, din contul împrumutului acordat de Banca Mondială pentru realizarea programului, și urmau a fi atinși și debursați 4 indicatori:

– Toate țigările importate și produse local, comercializate pe piață, sunt în conformitate cu reglementarea privind etichetarea produselor de tutun
– Creșterea numărului de persoane cu boli cardiovasculare (BCV) care beneficiază de medicamente compensate pentru tratamentul BCV
– Conceperea și pilotarea stimulentelor bazate pe performanță pentru toate spitalele
– Consolidarea spitalelor departamentale aflate sub administrarea MSMPS

Auditul denotă că, din cei patru indicatori, planificați în cadrul Programului ,,Modernizarea sectorului sănătății”, doi nu au fost atinși, iar alți doi indicatori nu au fost validați, fapt pentru care nu au fost debursate mijloace financiare.

Primul indicator, cu referire la etichetarea tutunului „Reducerea ratei fumatului la adulți (vârsta între 18 și 69 de ani), a fost atins la finele anului 2017 cu 2 puncte procentuale. În rezultat, toate pachetele de țigări conțin mesaje de avertisment cu privire la riscul asupra sănătății și acoperă parțial suprafața pachetului. Validarea acestui indicator s-a realizat la finele lunii octombrie 2020.

Al doilea indicator, ce a fost planificat pentru anul 2020, se referă la „Majorarea procentului de persoane cu boli cardiovasculare (BCV), care beneficiază de medicamente compensate pentru tratamentul BCV“. Datele prezentate de către CNAM privind realizarea indicatorului dat confirmă că, numărul de beneficiari a medicamentelor compensate pentru tratamentul maladiilor cardiovasculare a crescut în anul 2019 cu 9,26 puncte procentuale față de anul 2017. Acesta urmează a fi validat, iar validarea indicatorului va servi ca temei pentru debursarea mijloacelor financiare, și anume câte 291 mii DST pentru fiecare majorare cu 1 punct procentual.

Cu referire la indicatorul „Introducerea stimulentelor bazate pe performanță pentru a îmbunătăți eficiența și calitatea asistenței medicale în spitale”, se atestă că, în rezultatul analizelor au fost agreate modificări, iar o parte din sursele financiare prevăzute anterior vor fi realocate și replanificate pentru anul 2021 către alți indicatori.

Ce ține de indicatorul cu referire la „Consolidarea spitalelor departamentale sub autoritatea MSMPS”, se atestă că, la moment, este în proces de fuzionare Spitalul de Stat și Spitalul Clinic al MSMPS. Totodată, se menționează că, odată cu apariția pandemiei COVID-19 și ca urmare a suprasolicitării paturilor din spital, rolul spitalelor este revizuit. Astfel, Strategia națională planificată anterior și Planul general de consolidare și raționalizare a spitalelor, urmează a fi reexaminate odată cu aplanarea situației pandemice. În acest context, s-a solicitat anularea realizării studiului de fezabilitate privind optimizarea spitalelor și a Strategiei naționale, și a Planului general privind consolidarea și raționalizarea spitalelor. Astfel, sumele vor fi realocate finanțării pentru un nou indicator, precum „Integrarea lecțiilor învățate în campaniile de comunicare privind schimbarea comportamentului populației și evaluarea gradului de pregătire pentru vaccin”.

Curtea de Conturi conchide că, situația pandemică provocată de virusul COVID-19 a avut un impact major asupra activităților de implementare a Programului ,,Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” desfășurate în anul 2020, atât pe interior, cât și de conlucrare pe exterior cu alte instituții și autorități de diferit nivel, care din motive de confruntare cu răspândirea pandemică a virusului, și-au reorganizat activitatea în condiții speciale. Această situație a influențat în mod direct și procesul de debursare a indicatorilor. Astfel, progresul în sensul realizării Proiectului este menținut la un nivel moderat, fără modificări substanțiale ale coeficientului de debursare.

Doina Secrieru
Share