Colegiul Ministerului Sănătaţii s-a întrunit într-o nouă ședinţă. Detalii

Colegiul Ministerului Sănătaţii s-a întrunit într-o nouă ședinţă. Detalii

Conducerea Ministerului Sănătății și directorii instituțiilor medicale din întreaga țară au participat ieri, 31 martie, la ședința ordinară a Colegiului Ministerului Sănătății. În cadrul acesteia au fost puse în discuție problemele importante ale sistemului de sănătate din Republica Moldova. Subiectele abordate au fost următoarele: activitatea Centrelor de Sănătate Publică teritoriale, dinamica mortalității generale a populației, respectarea regulamentului privind angajarea personalului medical prin concurs și activitatea de recrutare a donatorilor voluntari de sânge în anul 2015.

În timpul ședinței, a fost prezentat un studiu realizat de reprezentanții Ministerului Sănătății, care a demonstrat că mortalitatea generală a populației are o tendință de creștere. Totodată, principalele maladii care cauzează decesul sunt: bolile cerebrovasculare, cele oncologice, pneumoniile, cirozele hepatice, intoxicațiile și diverse traumatisme. Astfel, ministrul Sănătății, Ruxanda Glavan, a specificat că o parte dintre aceste boli puteau fi prevenite dacă asistența medicală primară era mai eficientă.

”Orice schimbări la nivel de finanțare, de abordări, de reforme, nu vor aduce roade, dacă fiecare instituție nu va monitoriza calitatea serviciilor pe care le prestează. Apelul meu este: revizuiți mecanismele de control intern asupra celor mai importante persoane din echipa de conducere: contabilitate, resurse umane, farmacie – toți cei care trebuie să vă asigure accesul la informație, corectitudinea implementării legislației și să vă bată alarma atunci când ceva nu este bine”, a declarat ministrul Sănătății, Ruxanda Glavan.

Totodată, în timpul ședinței, s-a constat că există deficiențe de comunicare și cooperare intersectorială între Centrele de Sănătate Publică. În context, viceministrul Sănătății, Aliona Serbulenco, a reamintit necesitatea reformării Serviciului de Supraveghere de Stat al Sănătății Publice.

”Ministerul Sănătății a luat decizia de a reforma serviciul de laborator, de a optimiza activitatea acestuia, iar începând cu 1 iulie curent intră în vigoare Ordinul de reformare a SSSP. Până atunci, Ministerul Sănătății, de comun cu CNSP, va face vizite în teritoriu, pentru a analiza situația la zi și a pune în față toate sarcinile, astfel încât să nu ne confruntăm cu impedimente în procesul de reformare”, a menționat viceministrul Sănătății, Aliona Serbulenco.

Un alt aspect important, discutat în cadru Colegiului, a fost lipsa cadrelor medicale și angajarea medicilor în câmpul muncii. Astfel, s-a constatat că majoritatea instituțiilor medicale nu au prezentat pe web site-ul Ministerului funcțiile vacante pe care le dețin, așa cum prevede actul normativ în vigoare.

”Noi instruim anual peste 400 de doctori, dar se angajează 150. Ceilalți rămân fără lucru, pentru că regulile de angajare nu sunt transparente. Angajând fără declararea posturilor vacante și fără concurs, noi nu putem planifica resursele umane în sănătate. Cum poate cineva să se angajeze în instituția respectivă, dacă nici nu știe că este un post vacant”, a subliniat secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Nicolae Jelamschi.

Ședințele Colegiului Ministerul Sănătății, cu discutarea celor mai actuale probleme existente în sistemul sănătății, vor continua lunar. Scopul acestora este de a analiza situația la zi și de a veni cu politici, care să îmbunătățească calitatea serviciilor medicale prestate populației.

Mihaela Rotari

Share