CNI a semnat primul Memorandum internațional

CNI a semnat primul Memorandum internațional

Comisia Națională de Integritate (CNI) a încheiat la 19 august, curent, primul memorandum de cooperare cu o instituție similară din străinătate. Comisia pentru Prevenirea Corupției (CPC) din Republica Slovenia este organul-omolog cu o experiență în domeniu de peste 10 ani, care a acceptat propunerea CNI-ului de a oficializa relațiile de colaborare pe domeniul integrității.

Astfel, în cadrul vizitei delegației CNI, în frunte cu președintele, Anatolie Donciu, care a avut loc în perioada 18-19 august, a fost semnat documentul „de legătură” între cele două entități.

Prin urmare, părțile s-au angajat să colaboreze în ceea ce privește:

a) acordarea de asistență reciprocă pentru armonizarea legislației cu normele internaționale și europene;

b) organizarea schimburilor periodice de experiență la nivelul personalului propriu;

c) elaborarea de programe de cooperare;

d) stabilirea grupurilor de lucru la nivel de experți pentru diferite domenii;

e) cooperarea în organizarea și desfășurarea workshop-urilor, conferințelor și congreselor științifice, precum și a altor evenimente de interes comun;

f) schimbul de informații cu privire la dezvoltarea tehnologiilor în ceea ce privește declarațiile de interese personale și avere, precum și alte domenii specifice.

Pe lângă semnarea documentului de colaborare, reprezentanții CNI au preluat și unele bune practici de la instituția din Ljubljana.

Bunăoară, urmare acestei vizite, reprezentanții Comisiei Naționale de Integritate au rămas cu ideea că instituția din Slovenia funcționează datorită unor principii esențiale, cum ar fi: corectitudine, integritate, conștiință ș.a. și le aplică atât în relațiile dintre angajați, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cât și în ceea ce privește respectarea legislației.149

Aspect de reținut din practica acestora a fost și faptul că, deși prima lege referitor la acest organ de prevenire a fost adoptată încă 2004, în 2010 legea respectivă a fost deja modificată radical, fiind reorganizată instituția, iar procesul de perfecționare al legislației continuând până în prezent.

E important de remarcat și faptul că la instituția slovenă depun declarații doar 10 mii de declaranții și nu 45 de mii cum este în Republica Moldova, asta chiar dacă numărul populației în Slovenia este aproximativ același.

De menționat, că aspectul de cooperare internațională este una din prioritățile Comisiei Naționale de Integritate, iar realizările în acest sens vor continua și luna viitoare, când este preconizată semnarea unui nou memorandum cu Agenția Națională de Integritate din România.

CNI amintește, că și vizita respectivă a fost organizată în contextul proiectului „Consolidarea capacităților CNI” implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova.

 

Maria Roşca

Share