CCRM – reprezentată la instruirea privind metodologia de evaluare a performanței managementului datoriilor publice, la Viena

CCRM – reprezentată la instruirea privind metodologia de evaluare a performanței managementului datoriilor publice, la Viena

Banca Mondială și Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) a organizat o instruire comună privind metodologia de evaluare a performanței managementului datoriilor publice (DeMPA). Instruirea a avut loc în perioada 7-11 august 2017 la Institutul Vienez Comun în Viena, Austria, potrivit unui comunicat de presă.

La sesiune au participat circa 28 de reprezentanți din 12 Instituții Supreme de Audit: Armenia, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Ghana, India, Kenya, Kosovo, Moldova, Pakistan, Belarus, Turcia și Serbia.

Reprezentantul Curții de Conturi a Republicii Moldova la acest curs de instruire a fost dna Cunețchi Tatiana, membru CCRM.

Scopul acestui curs a fost de a introduce pe participanți la tendințele emergente și provocări în domeniul managementului datoriei publice în țările în curs de dezvoltare și pentru a-i ajuta să înțeleagă domeniul de aplicare și metodologia de a folosi instrumente de dezvoltare DeMPA în domeniul reformelor de gestionare a datoriei publice și efectuării auditului extern.

La finisarea acestui curs, participanții  au identificat un concept despre relațiile dintre indicatorii de evaluare a eficienței managementului datoriei, utilizarea datelor, bazate pe dovezi, evaluarea și gestionarea datoriilor într-o țară sau alta, și s-au familiarizat cu metoda de notare. Structura cursului a inclus prezentări și ateliere de lucru bazate pe studii de caz, cu discutarea unor aspecte practice de implementare.

Atelierul de lucru a fost organizată pentru oficialii superiori guvernamentali implicați în managementul datoriilor publice de la Ministerul Finanțelor și instituțiilor supreme de audit.

Share