Campania naţională ”Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane”, lansată

 Campania naţională ”Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane”, lansată

Astăzi, 15 octombrie 2015, în cadrul unei şedinţe comune între reprezentanţii Secretariatului permanent al Comitetului Naţional pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane (TFU), ai Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi partenerii de implementare a politicilor naţionale antitrafic a fost lansată Campania naţională ”Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane” cu genericul  „10 ani a Convenţiei Consiliului Europei  privind Lupta Împotriva Traficului de Fiinţe Umane”, desfăşurată în Republica Moldova pentru al IV-lea an consecutiv – în contextul marcării zilei de 18 octombrie – Ziua Europeană de luptă împotriva traficului de fiinţe umane.       

Ca parte semnatară a Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane (2006), Republicii Moldova şi-a asumat angajamentul de a promova o politică consecventă, în conformitate cu prevederile  documentelor de politici ale statului (Planul Naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane (TFU) şi Strategia Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane (Strategia SNR), menită să răspundă tendinţelor fenomenului, fiind susţinută şi de comunitatea internaţională, societatea civilă în acest proces. În luna mai curent, Guvernul Republicii Moldova a găzduit misiunea de evaluare a experţilor GRETA, runda II, care au evaluat gradul de implementare a Convenţiei CoE în domeniul vizat. Raportul preliminar de evaluare va fi expediat Guvernului pentru examinare în luna noiembrie 2015.

În perioada 15-21 octombrie curent vor fi organizate o serie de evenimente, menite să informeze şi să sensibilizeze societatea despre riscurile şi consecinţele traficului de fiinţe umane prin abordarea aspectelor ce ţin de: mecanismele naționale legale şi instituţionale în domeniul combaterii TFU, protecția eficientă a drepturilor victimei TFU, inclusiv a accesului la justiție și rolul ONG-urilor în acest domeniu.

În cadrul „Săptămîna AntiTrafic” vor fi realizate acţiuni precum:

– Prezentarea Raportului de analiza strategică „Monitorizarea situației privind traficul de ființe umane – analiza stării și dinamicii infracționale pentru anul 2014”,

– Expoziţia de artă privind marcarea Zilei Europene Antitrafic la Chişinău, Bălţi şi Cahul, în cadrul căreia tineri din întreaga ţară vor prezenta obiecte de artă reflectând problematica TFU,

– Prelegeri publice cu studenţii facultăţilor de drept şi de relaţii internaţionale a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova şi tineri din licee, voluntari din domeniu, ş.a.

Inclusiv, Campania îşi va desfăşura activităţile pe întreg teritoriul ţării, prin intermediul Comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU, care vor realiza activităţi publice şi de sensibilizare, distribuirea materialelor cum ar fi: pliantul „Realitatea poate fi alta”, pliantul informativ cu liniile fierbinţi ale comunităţii antitrafic, pliantul  „Traficul de fiinţe umane: mit sau realitate”, vizionarea/ rularea spoturilor video bazate pe mărturiile victimelor TFU,  violenţei în familie şi a formelor de exploatare. Matricea activităţilor Campaniei poate fi accesată pe pagina:

http://antitrafic.gov.md/public/files/Matricea_activitatilor_15-21_octombrie_2015_.pdf

Campania naţională a fost organizată şi va fi coordonată de către Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane, desfăşurată în parteneriate cu instituţiile autorităţilor publice centrale şi locale, organizaţiile neguvernamentale şi internaţionale din Republica Moldova.

 

Mihaela Rotari
Share