Republica Moldova ar putea avea o nouă Lege în domeniul culturi fizice și sportului

Republica Moldova ar putea avea o nouă Lege în domeniul culturi fizice și sportului

Republica Moldova ar putea avea o nouă Lege cu privire la cultură fizică și sport. Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a decis, în ședința de astăzi, să propună plenului Parlamentului aprobarea unui proiect de modificare și completare a Legii nr. 330, care reglementează la ora actuală  domeniul respectiv.

Potrivit autorilor, un grup de deputați din mai multe fracțiuni parlamentare, vechea lege, elaborată în perioada anilor 1998-1999, nu oferă soluții pentru realitățile actuale din sectorul vizat, iar anumite prevederi ale documentului limitează posibilitățile de susținere și promovare a sportului național și a activităților din domeniul culturii fizice.

Textul noii legi cuprinde 14 capitole, 60 de articole și o anexă.

Autorii propun completarea legii cu noi capitole – Supravegherea și control, autoritatea disciplinară; Prevenirea violenței în sport și lupta împotriva dopajului și, respectiv, Stabilirea de sancțiuni pentru încălcările depistate, care în redacția actuală lipsesc.

De asemenea, în textul legii se vor regăsi noi articole. Acestea vor defini statutul sportivului profesionist, precum și statutul antrenorului sportiv.

Capitolul  care  se referă la structurile sportului va cuprinde noi articole – Uniunile sportive, structuri sportive pentru persoane cu dizabilități, sportul defilimpic și mișcarea olimpică specială.

Totodată, capitolul Finanțarea sportului național va fi completat cu prevederi noi referitoare la diversificarea surselor de finanțare prin alocarea cotei-părți din accizele și taxele pe viciu (băuturi alcoolice, tutun), precum și a cotei-părți din veniturile provenite de la încasările SA „Loteria Națională a Moldovei”.

Legea ar putea fi completată și cu o clauză privind atribuirea statutului de federație sportivă națională, aceasta urmând să aibă în calitate de fondatori șapte cluburi sportive cu personalitate juridică.

De notat că propunerile de modificare a legii 330 au fost elaborate de un grup de lucru din componența căruia au făcut parte deputați din comisia parlamentară cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media. Crearea acestuia  a fost propusă în cadrul mai multor întrevederi, organizate de către comisie cu participarea reprezentanților autorității administrației centrale de specialitate, ai Comitetului Național Olimpic și Sportiv, ai Comitetului Paralimpic și al federațiilor sportive naționale.

În procesul de elaborare a proiectului de lege au fost consultate actele legislative în domeniu din România, Letonia, Lituania, Kazahstan și Federația Rusă.

Mihaela Rotari

Share