Milioane de euro plătite de R.Moldova în urma deciziilor CtEDO. Vezi cifra exactă!

Milioane de euro plătite de R.Moldova în urma deciziilor CtEDO. Vezi cifra exactă!

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a analizat activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) în anul 2014 în ceea ce privește Republica Moldova. Acest document a fost elaborat pentru a spori nivelul de informare a societăţii, în general, precum și a juriştilor, în special, despre activitatea CEDO. Anterior, CRJM a analizat activitatea CtEDO și pentru anii 2010, 2011, 2012 și 2013.

În anul 2014, CtEDO a înregistrat 1,105 de cereri îndreptate împotriva Moldovei, ceea ce este cu 18,5% mai puțin decât în anul 2013. Scăderea numărului de cereri depuse împotriva Republicii Moldova ar putea fi explicată prin reducerea numărului general de cereri la CtEDO în anul 2014 (cu 15%), precum și prin faptul că în anii 2013-2014 CtEDO a respins peste 4,000 de cereri moldovenești, ceea ce putea descuraja avocații care au primit refuzuri să sesizeze din nou CtEDO. Raportat la populaţia ţării, numărul cererilor depuse la CtEDO împotriva Moldovei este foarte mare. La acest capitol, în anul 2014, Republica Moldova se afla pe locul 4 din cele 47 de ţări membre ale Consiliului Europei.

Din cele 1,366 de cereri moldoveneşti examinate în anul 2014, 1,341 (98,2%) au fost declarate inadmisibile sau scoase de pe rol. Pe marginea a 25 de cereri (1,8%) au fost pronunţate hotărâri. La 31 decembrie 2014, 1,159 de cereri moldovenești „așteptau” să fie examinate de CtEDO.

Până la 31 decembrie 2014, CtEDO a pronunţat 297 de hotărâri în cauzele moldoveneşti, dintre care 24 – în 2014. După numărul de hotărâri, Moldova devansează Germania, Spania, Olanda sau Portugalia, ţări care au aderat la Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului cu mult timp înaintea Moldovei şi care au o populaţie cu mult mai mare decât cea a Moldovei. În 98.5% din hotărârile moldovenești în care a fost examinat irevocabil fondul, CtEDO a constatat cel puțin o violare. Cele mai multe violări vizează neexecutarea hotărârilor judecătoreşti naţionale (în principal, datorită situațiilor care au avut loc până în anul 2007); anchetarea inadecvată a maltratărilor; detenţia în condiţii proaste; casarea neregulamentară a hotărârilor judecătoreşti irevocabile; și maltratarea sau recurgerea la forţa excesivă de către exponenţii statului.

În temeiul hotărârilor pronunţate până la 31 decembrie 2014, Republica Moldova a fost obligată să plătească peste EUR 14,100,000, dintre care EUR 225,271 – în baza celor 24 hotărâri pronunţate în anul 2014. Alte peste EUR 3,300,000 au fost acordate în temeiul reglementărilor amiabile sau declaraţiilor unilaterale formulate de Guvern.

Diana Munteanu

Share