Mihai Cimpoi: Sunt un om de cultură devenit un destin

Mihai Cimpoi: Sunt un om de cultură devenit un destin

Academicianul Mihai cimpoi a prezentat volumul „Mihai Cimpoi: Sunt un om de cultură devenit un destin”, care reprezintă dialoguri la focul din vatră dintre Aliona Grati şi academicianul Mihai Cimpoi, la Academia de Științe a Moldovei (AȘM).

La evenimentul apariţiei editoriale a fost prezent vicepreşedintele AŞM, m.c. Ion Guceac, care a venit cu un mesaj din partea preşedintelui AŞM, acad. Gheorghe Duca, adresat tuturor celor prezenţi, în special, celor care au contribuit nemijlocit la apariţia acestui volum. Vicepreşedintele Guceac a exprimat bucuria pentru faptul că lansarea are loc anume la Academia de Ştiinţe şi asta pentru că forul ştiinţific dintotdeauna a cinstit şi îşi cinsteşte cei mai destoinici membri ai săi, fie în cadrul unor evenimente de rezonanţă, fie pin lansări de carte, cel mai elocvent şi apropiat de conţinutul acestui eveniment fiind cunoscuta colecţie „Academica”.
img_02(1)
„Îmi pare bine că deja este o a doua carte într-o colecţie, iniţiată de Editura „Prut”, prima carte fiind despre Eugen Doga, fapt care mă onorează”, a menţionat protagonistul volumului, academicianul Mihai Cimpoi, precizând că lucrarea este  scrisă cu talent şi inteligenţă de Aliona Grati,  o colega din cea mai tânără generaţie de critici literari, de cercetători, adresându-i pe această cale un gând  de recunoştinţă.

Academicianul consideră că volumul nu este adresat doar dumnealui, ci şi celor care cunosc cultura noastră naţională, literatura română şi bineînţeles, valorile noastre. Criticul şi istoricul literar Mihai Cimpoi a mărturisit că această carte îl mobilizează şi mai mult, cartea este un bilanţ, de la care trebuie sa plece mai departe.
img_04(1)
Întrebată cum îl redescoperă cititorul pe acad. Mihai Cimpoi în acest volum, dr.hab. Aliona Grati, afirmă că, de fapt, chiar titlul cărţii ne sugerează acest răspuns, acesta fiind un citat dintr-un interviu, pe care l-a oferit acad. Mihai Cimpoi încă în 1986. A reluat acest citat pentru că i-a părut relevant pentru conţinutul acestei cărţi. Volumul reprezintă un lung dialog despre viaţa acad. Mihai Cimpoi, începând cu naşterea, copilăria şi până în actualitate, până la scrierea cărţii. Pe de altă parte, toate întrebările încearcă să scoată în evidenţă contribuţiile pe care le-a avut academicianul în cultură, literatură şi în alte domenii, în care dânsul s-a manifestat plenar – redactor la Revista „Nistru”, preşedinte al Uniunii Scriitorilor, conducător de cenaclu, profesor universitar, cercetător ştiinţific principal la AŞM – toate aceste domenii fiind adunate ca într-un creuzet în acest  volum de interviuri, întins pe 200 de pagini.

Volumul mai conţine o colecţie serioasă de referinţe critice, majoritatea din ele fiind inedite, culese la momentul redactării cărţii, are o prefaţă semnată de autoare şi o postfaţă semnată de Adrian Dinu Rachieru, de la Universitatea din Timişoara. Partea cea mai simpatică a volumului conţine o colecţie de fotografii care reflectă întregul parcurs al vieţii academicianului. „Este cu siguranţă o personalitate care merita un asemenea demers, o astfel de carte”, mărturiseşte Aliona Grati, exprimând speranţa că acest volum va fi unul dintre punctele radiante, în jurul căruia se va aduna profilul distinct al modelului Mihai Cimpoi.

Mihaela Rotari

Share