Ziua Internațională a Pădurilor marcată astăzi

Ziua Internațională a Pădurilor marcată astăzi

„𝗣𝗮̆𝗱𝘂𝗿𝗶 𝘀𝗮̆𝗻𝗮̆𝘁𝗼𝗮𝘀𝗲 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗼𝗮𝗺𝗲𝗻𝗶 𝘀𝗮̆𝗻𝗮̆𝘁𝗼𝘀̦𝗶” este mesajul din acest an de 𝗭𝗶𝘂𝗮 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁̦𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗮̆ 𝗮 𝗣𝗮̆𝗱𝘂𝗿𝗶𝗹𝗼𝗿 – 21 Martie 2023.

O invitaţie de a conștientiza rolul pe care îl joacă pădurile pentru protecţia biodiversităţii și pentru bunăstarea umană.

Pădurile Republicii Moldova sunt resurse naturale importante și strategice. Conservarea şi dezvoltarea tezaurului forestier este şansa noastră şi a generaţiilor viitoare, deoarece pentru a supraveţui, pe lângă hrană suficientă şi produse industriale, este necesar şi un mediu sănătos, aer curat, apă potabilă de bună calitate, soluri stabile şi fertile. Sub acest aspect, pădurea trebuie considerată nu doar „fabrică de lemn”, dar şi „fabrică de oxigen”, ”depozit de apă”, ”scut al solului”.

Gestionarea durabilă a pădurilor şi utilizarea resurselor de către acestea sunt esenţiale pentru combaterea schimbărilor climatice şi pentru a contribui la prosperitatea şi bunăstarea generaţiilor actuale şi viitoare. Pădurile joacă, de asemenea, un rol crucial în reducerea sărăciei şi în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Adunarea Generală a Națiunilor Unite a proclamat în anul 2012 ziua de 21 martie ca fiind Ziua Internațională a Pădurilor (IDF). Celebrarea acestei zile importante în perioada evenimentului public „Luna pădurii” (15 martie – 15 aprilie 2023) crește gradul de conștientizare cu privire la importanța tuturor tipurilor de păduri. În cadrul fiecărui eveniment a Zilei Internaționale a Pădurilor, țările sunt încurajate să întreprindă eforturi locale, naționale și internaționale pentru a organiza activități referitoare la păduri și arbori, cum ar fi campaniile de plantare a arborilor.Tematica fiecărei Zile Internaționale a Pădurilor este aleasă de Parteneriatul de Colaborare pentru Păduri; astfel, tema pentru anul2023 este „Pădurile și sănătatea”.

Atunci când bem un pahar cu apă, scriem într-un caiet, luăm medicamente pentru febră sau ne construim o casă, nu facem întotdeauna legătura cu pădurea. Și totuși, acestea și multe alte aspecte ale vieții noastre sunt legate într-un fel sau altul de pădure. Gestionarea durabilă a pădurilor și utilizarea resurselor de către acestea sunt esențiale pentru combaterea schimbărilor climatice și pentru a contribui la prosperitatea și bunăstarea generațiilor actuale și viitoare. Pădurile joacă, de asemenea, un rol crucial în reducerea sărăciei și în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD). Cu toate acestea, în ciuda tuturor acestor neprețuite beneficii ecologice, economice, sociale și de sănătate, pădurile sunt puse în pericol de incendii, dăunători, secete și defrișări fără precedent.

Pădurile ne oferă atât de multe beneficii sănătății noastre; ele purifică apa, curăță aerul, captează carbonul pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice, oferă alimente și medicamente care salvează vieți și ne îmbunătățesc bunăstarea. Depinde de noi să protejăm aceste resurse naturale prețioase. În contextul tematicii din acest an 2023, ne îndeamnă să dăruim beneficii pădurii, nu doar să luăm, pentru că pădurile sănătoase vor dărui oameni sănătoși.

Funcțiile generale ale pădurilor sunt:

1. Funcţia climatică – atenuarea excesivităţii termice, hidrice şi eoliene a climatului, precum şi prin favorizarea şi regularizarea precipitaţiilor în tot cuprinsul pădurii comparativ cu terenul descoperit.

2. Funcţia hidrologică – infiltrarea apei în sol, diminuarea la maximum a scurgerii precipitaţiilor la suprafaţa solului; în pădure, înainte de a ajunge la sol, precipitaţiile sunt interceptate de arbori şi litieră, astfel, cantitatea de precipitaţii căzută în pădure diferă de cea din teren descoperit.

3. Funcţia antierozională: absorbirea şocului picăturilor de ploaie la impactul cu componentele supratereste ale pădurii şi evitarea perturbării solului; în pădure precipitaţiile sunt reţinute din coronament până în litieră.

4. Capacitatea componentelor subterestre ale arborilor de consolidare a solului, malurilor, talazurilor, etc.; într-o pădure matură de gorun de bonitate mijlocie, un arbore cu diametrul de 40 cm dezvoltă o biomasă subterană de 121 kg.

5. Funcţia oxică – capacitatea pădurii de producere a oxigenului; în procesul de formare a unei tone de masă lemnoasă pădurea eliberează 1,3 t oxigen şi consumă 1,8 t bioxid de carbon; prin fotosinteză pădurea realizează trei procese deosebit de favorabile sub raport economic şi ecologic:

  • produce materie primă fără poluare şi fără consum de energie terestră;
  • absoarbe bioxid de carbon şi diferite noxe din biosferă;
  • emană oxigenul indispensabil vieţii animale.

6. Funcţia mediogenă – proprietatea pădurii de a genera mediu: formarea humusului; după secole şi milenii de la despădurire, omul beneficiază încă de solurile formate de pădure.

7. Funcţia estetică – capacitatea pădurii de a înfrumuseţa peisajul (prin varietatea lor de forme şi culori).

8. Funcţia sanitar-igienică – capacitatea pădurii de igienizare a aerului şi de exercitare a mijloacelor climato-terapeutice; frunzele şi florile plantelor de pădure emană în atmosferă substanţe volatile antiseptice – fitoncidele.

9. Funcţia antifonică – capacitatea pădurii de atenuare a zgomotului; auzul este mai bun la populaţia ţărilor cu condiţii de viaţă mai aproape de cele naturale.

10. Funcţia recreativă – capacitatea pădurii de deconectare, refacere şi stimulare a spiritului şi organismului uman.

11. Funcţia economică – capacitatea pădurii de a fi una din principalele surse de materii prime lemnoase şi nelemnoase; circa 5000 de utilizări diferite ale lemnului; lemnul este cea mai folosită sursă de energie pentru încălzit; lemnul de foc în consumul mondial ajunge la cca. 45% din volumul tăierilor.

 

Dacă ne punem întrebarea „de ce sunt importante pădurile?”, atunci putem spune că toate elementele unei păduri sunt interconectate. Arborii absorb dioxidul de carbon și oferă oxigenul necesar vieții, acționând ca un filtru în zonele cu aer poluat. Pădurile rețin apa în sol și reduc astfel riscul de inundații. Rădăcinile arborilor stabilizează pământul în care cresc și ajută la prevenirea alunecărilor de teren.

Share