Sondaj de satisfacție a justițiabililor în Curțile de Apel ale Republicii Moldova

Sondaj de satisfacție a justițiabililor în Curțile de Apel ale Republicii Moldova

Procuratura Generală aduce la cunoștință că în perioada 17 aprilie – 4 mai, Programul Justiție Transparentă va organiza un sondaj de satisfacție a justițiabililor în Curțile de Apel ale Republicii Moldova.

Sondajul de satisfacție reprezintă una dintre etapele de implementare a Cadrului International de Excelență Judecătorească, iar datele oferite de acestea vor fi folosite de către instanțe la elaborarea și implementarea Planurilor de îmbunătățiri la nivelul fiecărei instanțe.

Scopul sondajului este de a afla opinia justițiabililor privind diferitele aspecte ale activității instanțelor judecătorești, cum ar fi: accesul la instanța de judecată, accesul la informații, deservirea de către personalul din cancelarie/alți angajați, ședințele de examinare a cauzelor, percepțiile despre activitatea judecătorilor și (calitatea) hotărârilor judecătorești.

Sondajul este destinat respondenților din următoarele categorii de beneficiari ai serviciilor prestate de instanțele de judecată: reclamanți (persoane fizice și companii sau organizații guvernamentale), pârâți (persoane fizice și companii sau organizații guvernamentale) și/sau reprezentanții lor legali (avocați), procurori, martori și părți vătămate/victime.

Mihaela Rotari

Share