Serviciile de înregistrare a numelor de domeniu pot fi achitate și prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice „MPay”

Serviciile de înregistrare a numelor de domeniu pot fi achitate și prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice „MPay”

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică anunță despre posibilitatea achitării și prin intermediul plăților electronice „MPay”, a serviciilor de înregistrare a numelor de domeniu de nivel superior “.md”.

Decizia fiind adoptată, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 425 din 30.08.2019, cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbţie) a Î.S. „MOLDDATA” cu Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” și are drept obiectiv – îmbunătățirea prestării serviciilor de înregistrare și administrare a numelor de domenii, sporirea gradului de transparență a instituțiilor guvernamentale și nu în ultimă instanță: economisirea timpului, accesibilitate și comoditate, având servicii publice calitative la „un click” distanță.

Astfel, prin intermediul serviciului “MPay”, plata poate fi efectuată online, din contul Dvs. pe pe www.nic.md, cu orice tip de card bancar.

Serviciile de înregistrare și administrare a numelor de domenii sunt oferite, minim pentru o perioadă de 1 (un) an de zile calendaristice. La expirarea termenului indicat, Registrantul / Deținătorul, devine responsabil pentru reînnoirea numelui înregistrat în domeniul atribuit.

„Utilizarea la scară largă a avantajelor oferite de serviciile publice de comunicații electronice aferente domeniului TIC – reprezintă obiectivul major pe care ni l-am setat pentru anul 2020, iar debutul reprezintă acțiunea de promovare a utilizării instrumentelor de plată electronice. Scopul nostru, fiind cel de optimizare și diversificare a proceselor de achitare. Principalii beneficiari, ai acestui proces sunt cetățenii. Or, toate acțiunile pe care le-am întreprins până acum și cele care sunt actualmente în desfășurare, au fost și vor fi în continuare orientate spre ameliorarea și îmbunătățirea calității vieții”, a conchis Serghei Popovici, Director STISC.

Serviciul MPay este instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 329 din 28.05.2012 „Cu privire la Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice (MPay)”, în calitate de mecanism unic de achitare a serviciilor publice, colectare a impozitelor, taxelor, amenzilor, majorărilor de întârziere (penalităților) și altor plăți la bugetul public național cu ajutorul instrumentelor de plată disponibile conform legislației.

Doina Secrieru

Share